Malá výstavná sieň

Pocta grafickému priateľstvu - Albín Brunovský
grafické dielo zo zbierky Ivana Panenku

Termín výstavy:

15.6. – 29. 8. 2017

Miesto:

Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

Eva Ľuptáková

Termín vernisáže:

15. júna 2017 o 16.30 hod.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila prezentačnú kolekciu grafického diela popredného predstaviteľa imaginatívneho umenia Albína Brunovského (1935 - 1997), zo zbierky známeho slovenského zberateľa grafického umenia, senického rodáka, Dr. Ivana Panenku (1934 – 2013), ktorého zbierka zahŕňa prakticky celé grafické dielo Albína Brunovského.

Slovenský maliar, grafik a ilustrátor Albín Brunovský (1935 - 1997), rodák zo Zohoru, je významným aj medzinárodne uznávaným slovenským grafikom, ilustrátorom a pedagógom VŠVU v Bratislave. Bol žiakom významného profesora Vincenta Hložníka na VŠVU v Bratislave. Brunovský potom na VŠVU aj sám pedagogicky pôsobil v rokoch 1967 - 1990 ako vedúci oddelenia knižnej grafiky a ilustrácie, kde vychoval množstvo absolventov, dnes významných tvorcov. V jeho tvorbe dominovala kresba, grafika, maľba na drevo, ale aj scénografia, či návrhy známok a plagátov. Bol jedným zo zakladateľov Bienále ilustrácií Bratislava. Jeho tvorba je charakteristická prepájaním fantazijných s realistickými prvkami. Jeho grafické dielo sa vyznačuje základnou fantazijnou, imaginatívnou orientáciou. Okrem voľnej grafickej tvorby sa Brunovský venoval aj tvorbe exlibris. Od 70. rokov vytvoril spolu 103 diel, ktoré tvoria privátnu, intímnu časť jeho mnohotvárneho grafického diela so zachovanou voľnosťou, hravosťou a sviežosťou prejavu. Okrem tvorby exlibris Albín Brunovský sa zaoberal aj tvorbou novoročeniek. Za svoju tvorbu získal veľa domácich a najmä zahraničných ocenení.

Dielo Albína Brunovského je zastúpené aj v zbierkach Oravskej galérie jedinečnou ucelenou maliarskou kolekciou 26 diel, ktoré vznikli v rokoch 1970 – 1973, v stálych expozíciách v Župnom dome v Dolnom Kubíne je vystavených 7 diel.

P Ivan Panenka po meštianskej škole vyštudoval reálne gymnázium v Bratislave. Sníval o pilotovaní lietadiel, už v mladosti mu bol vzorom M. R. Štefánik. Nakoniec sa aj pre nemajetné pomery rozhodol štu¬dovať na vojenskej škole vtedy ešte veľmi mladý a neznámy odbor meteorológiu. Po absolvovaní štúdií v Prahe a Brne sa presťahoval do Prahy a stal sa vedúcim Hlavního povětrnostního ústředí. Do osudov rodiny zasiahli udalosti roku 1968, s rodinou sa vrátil do Bratislavy a až do dôchod¬kového veku pracoval v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, venoval sa prognostickej službe na hydrológii.

Ivan Panenka sa od mladosti zaoberal neobvyklým koníčkom, na Slovensku omnoho vzácnejším ako v Čechách, zbieraním exlibrisov. Začínal skromne. Zbieranie ho priviedlo k známosti s Albí¬nom Brunovským a sporadický kontakt rokmi prerástol do hlbokého priateľstva. Pomáhal mu v ateliéri a trávil s ním mnoho hodín v rozhovoroch pri tlači grafík. Mnohí významní grafickí tvorcovia z bývalého Československa sa stali priateľmi a známymi Ivana Panenku. Po odchode do penzie sa celoživotný koníček stal vášňou a Ivan Panenka zúročil skoro viac ako štvrťstoročné úsilie v poznaní exlibris i voľnej grafiky. Začal organizovať výstavy, zabezpečoval vernisáže, mno¬hým umelcom v Československu, neskôr i po rozdelení, napomohol k propagácii ich tvorby. Diela českých autorov prinášal na Slovensko a naopak. Stal sa aktívnym organizátorom Slovenskej spoločnosti exlibristov, ktorá nemala dovtedy tradíciu a povzniesol ju na medzinárodnú úroveň. Organizoval s nadšením, často s vlastným ekonomickým prispením, od roku 1993 do roku 2004 Trienále Exlibris Bratislava, medzinárodnú súťaž tvorcov exlibris v rámci European Exlibris Meeting, svetového stretnutia zberateľov a tvorcov exlibris, kde sa postupne zvyšoval počet i kvalita účast¬níkov. V Senici zorganizoval dve veľké výstavy svojej zbierky a po Slovensku veľa podujatí pri pre¬zentácii kníh vydavateľstva Ex Tempore, ktoré viedol spoločne so svojím synom. Za posledných 20 rokov života otváral výstavy v Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine, po celých Čechách, v Rakúsku, Taliansku, Nemecku. Ako predstaviteľ slovenských zberateľov exlibrisov navštívil Japonsko a mal prednášku pre tamojšiu exlibrisovú spoločnosť. V jeho aktivitách pokračuje jeho syn Peter, ktorý výstavu ako poctu priateľstvu umelca a jeho zberateľa pripravil k nedožitým 80. narodeninám Albína Brunovského a uviedol ju po Prahe, Senici a Bratislave i v Krakove, Varšave a Moskve.

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria