Malá výstavná sieň

 • Výstava ZRUŠENÁ
 • Jarosław Kweclich
  Svetlo – cesta - existencia

  Termín výstavy:

  16. 1. – 29.3. 2020

  Miesto:

  Župný dom, Malá výstavná sieň

  Kurátor výstavy:

  doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.

  Termín vernisáže:

  16. januára 2020 o 16.30 hod.

  Hudobný program na vernisáži:

  Hana Kopecká, violončelo, ZUŠ P. M. Bohúňa

  Na výstavu s názvom „Svetlo – cesta – existencia“ v Oravskej galérii sme vybrali súbor najnovších kresieb prof. Jarosława Kweclicha, ktoré priamo nadväzujú na jeho maliarsku tvorbu z ostatných rokov. Dynamická, odvážna, energická, niekedy anatomicky presná, inokedy štylizovaná kresba má v obrazoch Jarosława Kweclicha rovnako dôležitý význam ako farba a textúra. Kresebná virtuozita autora je viditeľná v každom diele a sprevádza ho od ukončenia štúdií na Krakovskej akadémii výtvarného umenia až dodnes. Takýto kvalitný kresebný základ umožňuje Kweclichowi reagovať na množstvo inšpirácií z každodenného života. Rovnako odvážne sa tematicky pustí do portrétu, figurálnej, animálnej alebo krajinnej kompozície.

  Kresba ako definitívny výtvarný výstup má u autora plnohodnotné miesto a patrí k jeho najobľúbenejším výrazovým prostriedkom. Je jedno či sa jedná o kresbu pastelom, tušom, uhľom, ceruzou, alebo štetcom. Zakaždým sú jeho kresby plné vnútorného náboja, zaujímavej kompozície a explodujúcej energie. Vyznačujú sa svojským rytmom a kontrastom.

  O autorovi môžeme doslovne povedať, že nechodí so zdvihnutým nosom, pretože sa pozerá pod nohy a takmer jedno desaťročie zbiera zo zeme kamene, ktoré ho niečím zaujmú, aby sa nimi inšpiroval a odkrýval v nich skrytú podobu ľudskej tváre, alebo postavy.

  Jaroslaw Kweclich veľmi rád pracuje v cykloch a na tejto výstave sú zastúpené viaceré z nich. Vytvorenie viacerých kresieb z jedného kameňa mu pomáha hlbšie pochopiť význam, bohatstvo a dôležitosť konkrétnej inšpirácie.

  V cykle kresieb, ktorý autor familiárne nazýva „prababky“ objavil v kameňoch podobu „pravekých venuší“. Na túto tému vytvoril, hlavne pastelom, množstvo kresieb vo formáte 70x100cm. Oblé tvary pokrývajúce celú plochu papiera navodzujú nielen dojem ľudského torza, akéhosi archetypu ale vzdialene, vďaka farebnosti, odkazujú na barokovo kypré ženské postavy z Rubensových obrazov.

  V ďalších kresbách, z rovnakej inšpirácie, objavuje podoby ľudských tvárí. Niektoré vyznievajú komicky, iné tragicky. Bizarne pôsobiace, rodovo neidentifikovateľné, zväčšené tváre burcujú fantáziu k aktívnej účasti na objavovaní pozemského a vesmírneho, ľudského a božského tvorenia.

  Spôsob Kweclichovho kreslenia, dramatická línia, alebo krátke energické ťahy nakladané na seba, pôsobia pudovo, surovo a živočíšne. Preto nie je prekvapením, že veľká časť vystavenej kolekcie patrí živočíšnym a zvieracím témam kreslených pastelom, ale väčšinou tušovým čiernobielym kompozíciám. Vycerené zuby, naježená srsť jedno a dvojhlavých psov pripravených uhryznúť, havranov pripravených ďobnúť v prenesenom význame hovorí o nás. O našich dobrých i zlých vlastnostiach a úmysloch. O svetle, ktoré osvetľuje individuálnu životnú cestu každého z nás. O zmysle ľudskej existencie na našej planéte a význame tvorivej činnosti.

  Pavol Rusko

  Všetky práva vyhradené | © 2020 | Vyrobil: Oravská galéria