Malá výstavná sieň

DIPLOMA FEST 2016
Výstava výberu magisterských prác diplomantov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Termín výstavy:

30. 6. - 4. 9. 2016

Miesto:

Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

Mgr. Beata Jablonská, PhD.

Termín vernisáže:

30.6.2016 o 16.30 hod.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave zvykne každoročne verejne prezentovať najlepšie magisterské práce svojich študentov. Ako najstaršia vzdelávacia inštitúcia umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku, má záujem oboznamovať čo najširšiu verejnosť s výsledkami svojej misie. Prístupy a metódy vzdelávania na tejto škole prešli viacerými premenami, ktoré v jednotlivých obdobiach jej existencie výrazne poznačili spôsob umeleckého myslenia a autorského prístupu študentov, pedagógov, ale aj umelcov pôsobiacich mimo akademickej pôdy. Popri existencii ďalších umeleckých vysokých škôl, ktoré na Slovensku vznikli, je stále kľúčovou vzdelávacou inštitúciou, ktorá výrazne formujepovahu nielen domácej umeleckej scény, ale jej absolventi sa úspešne a viditeľne etablujú aj za hranicami Slovenska. Donedávna, prezentácia najlepších magisterských prác sa konala v galériách a výstavnýchpriestoroch miesta jej pôsobiska. Tento rok, po prvý krát diela študentov poputujú za divákmi do Oravskej galérie.Čo je pre mladé umenie, práve vstupujúce na výtvarnú scénu veľkou príležitosťou vystavovať v galérii, tak známou svojimi profesionálnymi prezentáciami ako aj vysokou návštevnosťou.

Výstava diel vybratých študentov – diplomantov sa sústredila na odbory reprezentujúce voľné umenie, zastúpené katedrami maliarstva, grafiky, knižnej ilustrácie, fotografie, sochárstva a skla. Deana Kolenčíková (Katedra fotografie), Michal Lacko (Katedra úžitkového umenia), Kristína Kubáňová (Katedra grafiky a iných médií), Jakub Jenčo (Katedra grafiky a iných médií), Emil Malecký (Katedra socha, objekt, inštalácia) a Žofia Dubová (Katedra maliarstva) takto pomyselne prekračujú brány školy a vstupujú do priestoru sveta umenia. Nateraz na pôde Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

Beata Jablonská

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria