Malá výstavná sieň

PETER KRŠÁK
Obrazy a objekty

Termín výstavy:

8. 9. - 6. 11. 2016

Miesto:

Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

Eva Ľuptáková

Termín vernisáže:

8. septembra 2016 o 16.30 hod.

Peter Kršák (*1979 Topoľčany) sa zaoberá kresbou, maľbou, grafikou, keramikou a drevorezbou. Je autodi¬dakt, ovplyvnili ho výtvarníci Jana Gálusová, Jana Pivovarníková, Jaroslav Štul¬ler a Juraj Marth. Inšpiráciou je pre neho umenie 1. polovice 20. storočia (P. Klee: umenie nereprodukuje viditeľné, ale robí vidi¬teľným) i staré európske a ázijské umenie a tzv. primitívne umenie. V posled¬ných rokoch sa venuje predovšetkým maľbe, pričom sa sústreďuje na výrazové a symbolické vlastnosti farby, ktorá je v jeho dielach kľúčová. Charakteristický je pre neho expresívny výraz, prevrstvovanie štruktúr a tendencia k abstrahova¬niu motívu. Vytvára figuratívne maľby, ktoré sú tematicky previazané s univerzálnym jazykom symbolov prameniacim v starovekých kultúrach i v ľudskom nevedomí. Takto poníma aj krajinu, ktorá v sebe nesie výrazné symbolické posolstvo. Svoje diela zväčša vytvára v cykloch, ktoré na seba nadväzujú a v kto¬rých sa opakovane, v priebehu rokov, vracia k určitým témam. Väčšina obrazov z týchto cyklov, z ktorých mnohé sú inšpirované snami, sú práce na papieri, ktoré sú súčasťou autorových maliarskych zošitov a denníkov. Olejomaľby tak pre neho predstavujú akýsi extrakt jeho experimentov v rozličných médiách. Keramiku vníma ako Umenie ohňa (tradičné chápanie keramiky na Ďalekom Východe; keramiku vypaľoval v peci na drevo) a syntézu tvaru a farby (glazú¬ra), teda sochárstva a maľby. Jeden z jeho maliarskych zápisníkov, ktorý vytvo¬ril počas ciest na Blízkom Východe vyšiel knižne ako Putovanie po štyroch krajinách (Petrus, 2012).

PETER KRŠÁK (*1979 Topoľčany)

- štúdium
1997 – 2003 / veda o výtvarnom umení, Filozofická fakulta UK, Bratislava, diplomová práca: Keramika v monumentálnej tvorbe v 2. polovici 20. storočia na Slovensku

- profesionálne skúsenosti
2003 – 2004 / Pamiatkový úrad SR, katalogizácia fondu pamiatok
od 2004 / odborný redaktor, Encyklopedický ústav SAV

- účasť na podujatiach, štipendiá
2001 / umelecká osada Ruigoord, Holandsko, experimenty s vypaľovaním keramiky drevom, účasť na viacerých projektoch združenia
2002 / Los Molinosde Rio Aquas, Španielsko, práca v tradičnej keramikárskej dielni v dedine Sorbas
2004 / stavba experimentálnej pece na výpal keramiky drevom - rómska osada Petrova(v rámci projektu občianskeho združenia Pre Pindre)
2005 / teoretické tvorivé štipendium Fondu výtvarných umení - sochár a keramikár Juraj Marth
2007 / stavba experimentálnej pece na výpal keramiky drevom pre občianske združenieJablonka v Kuchyni
2007 / tvorivé štipendium Fondu výtvarných umení
2010 / ročný pobyt v Jerevane (Arménsko), práca v arteterapeutickejkeramikárskej dielnis autistami

- samostatné výstavy
2007 / Keramika – grafika, Galéria Divyd, Bratislava
2007 / Keramika a grafika, Mestské múzeum, Králiky (ČR)
2008 / Jag i Phuv – keramické objekty, Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava
2013 / Keramika a maľba, Mestské múzeum Svätý Jur
2014 / Maľba, Kníhkupectvo u Bandyho, Bratislava

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria