Malá výstavná sieň

Peter Saxun
Čas zrelosti?

Termín výstavy:

30. 3. – 11. 6. 2017

Miesto:

Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

Dagmar Adamusová

Termín vernisáže:

30. marca 2017 o 16.30 hod.

Fotografické začiatky Petra Saxuna (1966) sú spojené so štúdiom na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, kde bola fotografia samozrejmou súčasťou umeleckej výučby. Na škole si osvojil jej základy a čím o nej viac vedel, tým viac ho fascinovala. Obdiv k tejto výtvarnej disciplíne, skúmanie jej technologických a výrazových možností viedli k tomu, že sa fotografovanie stalo jeho celoživotnou záľubou. S dostupnosťou digitálnych technológií jeho cesta prirodzene smerovala k prechodu od tradičnej analógovej fotografie k digitálnej.

Fotografické myslenie Petra Saxuna je do značnej miery ovplyvnené jeho profesiou konzervátora. Vzájomným prelínaním a vrstvením fotografických záznamov a ďalším upravovaním v grafických programoch zhmotňuje esenciu konkrétneho miesta, v ktorom ustrnuli stopy histórie a vlastnej pamäte. Experimentovaním so vzájomným prelínaním snímok, ich zmnožením a retušovaním vnáša do statického dvojrozmerného fotografického obrazu tretí rozmer - aspekt plynutia času. Výsledné dielo, zložené z rôznych priestorových a časových faziet, odzrkadľuje čisto subjektívny pohľad na skutočnosť. Autor ju pretvára na „svoj obraz“ s cieľom upraviť daný stav tak, aby výsledok odzrkadľoval jeho poetiku. Jeho manipulovanie s realitou je magické, niekedy až naratívne, ako je to napr. v prípade série portrétov. V podobizniach starých rodičov sa tak zrkadlí ich životná múdrosť a láska, ktorá spája rodinu pohromade. V pozadí portrétov detí môžeme zase vnímať mikropríbehy, prostredníctvom ktorých skúmajú svet z vlastnej perspektívy, menia sa na obľúbených rozprávkových hrdinov a snívajú svoje sny.

Peter Saxun siaha po rôznych, spravidla tradičných témach a motívoch, ide mu však o vlastný spôsob sprítomňovania viditeľného. Veľkou inšpiráciou je pre neho krajina a prostredie vidieka. Fotografický záznam krajiny rozširuje o podtext vlastných emócií a spomienok s ňou spojených. Zvlášť to platí pri nostalgických návratoch do krajiny svojho detstva – dedinky Kusín na brehu Zemplínskej šíravy.

Prostredníctvom manipulovaných fotografických obrazov zaznamenáva tiež motívy z Oravy, kde sa krátko po ukončení štúdia usadil. Na Orave, ktorá sa stala jeho druhým domovom, našiel okrem rodinného zázemia aj množstvo inšpiratívnych zákutí. Či už to bola ľudová architektúra, hornatá krajina, jej obyvatelia alebo predmety z nedávnej histórie i každodenného života, fotoaparátom zachytil všetko, čo vzbudilo jeho pozornosť a vyskladal tak pôsobivú mozaiku vlastného obrazového sveta. Možno v nej postrehnúť citlivého pozorovateľa, vnímajúceho súvislosti, ktoré iným unikajú.

Osobitnú kapitolu tvorby Petra Saxuna predstavujú snímky, ktoré zaznamenávajú pracovné prostredie Oravskej galérie, kde s krátkou prestávkou pracuje od roku 1985. Sakrálne plastiky a artefakty, ktorým reštaurovaním prinavracia ich pôvodný charakter, patria medzi najsilnejšie motívy aj v jeho fotografickej tvorbe. Z hĺbky vlastnej viery a výtvarného vnímania ďalej rozvíja jednotlivé námety a spracúva ich v nových kontextoch s dôrazom na ich kontemplatívny účinok.

Fascinujú ho tiež rôzne štruktúry, ktoré rád využíva pri vrstvení. Tie potom dodávajú výslednému obrazu akúsi patinu času, ktorá navodzuje myšlienku pominuteľnosti – krátkosti ľudskej existencie i dočasnej trvanlivosti vecí, či nezadržateľných premien krajiny. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa tak striedajú vo večnom kolobehu času.

Výstava predstaví Saxunovu fotografickú tvorbu pri príležitosti jeho nedávneho životného jubilea.

Dagmar Adamusová

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria