Malá výstavná sieň

Teodor Jozef Mousson - maliar Zemplína
zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Termín výstavy:

6.9. – 11.11.2018

Miesto:

Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

Mgr. Dana Barnová

Termín vernisáže:

6. septembra 2018 o 16.30 hod.

Teodor Jozef Mousson (1887 – 1946) Jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. Bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu. V rokoch 1911 – 1944 žil a tvoril v Michalovciach – v mestečku, vzdialenom od akýchkoľvek hospodárskych i kultúrnych centier, mimo aktuálneho výtvarného diania.

Očarený krásou a ľudovým koloritom Zemplína prezentoval tento kraj aj ďaleko za hranicami regiónu. Prostredníctvom realistickej maľby v duchu akademizmu sa dopracoval k uvoľnenému prejavu čistej farebnosti, využívajúcej zákonitosti svetla a farby, brilantne zachytávajúc prchavosť okamihov a svetelných efektov. Vďaka neustávajúcemu zaujatiu krajinou a ľuďmi sa jeho dielo stalo akousi svojráznou výtvarnou monografiou Zemplína. Ten sa stal dominantným motívom tvorby T. J. Moussona v početných krajinomaľbách, žánrových výjavoch, vo figurálnych kompozíciách (predovšetkým s motívom trhov).

Zemplínske múzeum v Michalovciach vlastní najucelenejší súbor obrazov - olejomalieb, kresieb a akvarelových štúdií na Slovensku. Viaceré menšie súbory diel T. J. Moussona – „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, ktorý takmer tri desaťročia zaznamenával život a etnografické zvláštnosti tohto kraja – vlastnia galérie, múzeá, iné inštitúcie (školy či banky) alebo zberatelia na Slovensku i v zahraničí.

Rok 2011 bol mestom Michalovce vyhlásený za rok T. J. Moussona. V tomto roku uzrela svetlo sveta monografia venovaná T. J. Moussonovi ako výsledok spolupráce mesta Michalovce so Zemplínskym múzeum v Michalovciach.

O dielo tohto autora sa už v minulosti zaujímali milovníci umenia i kultúrne inštitúcie celého Slovenska. Práve Mousson bol najčastejším „hosťujúcim“ umelcom ich výstav. V predchádzajúcich rokoch boli diela T. J. Moussona prezentované okrem domácich výstavných priestorov v slovenských galériách (SSG v Banskej Bystrici, VSG v Košiciach, Galéria Slovenskej sporiteľne v Bratislave, atď.)

Po sérii úspešných prezentácií diel Teodora Jozefa Moussona v múzeách a galériách na Slovensku zorganizovalo ZM v predchádzajúcom roku spolu s Baníckym múzeom v Rožňave v priestoroch Andrássyovskej obrazárne v Krásnohorskom Podhradí výstavu z tvorby nášho „maliara zemplínskeho kraja a ľudu“.

Uvedené výstavy predstavili výber z rozsiahleho maliarskeho diela maliara – olejomaľby, akvarelové štúdie a kresby. Možnosť dôstojnej prezentácie diel vznikla predovšetkým vďaka niekoľkým dotáciám Fondu na podporu umenia, použitým na reštaurovanie a rámovanie diel v rokoch 2016-2018.

Dielo T. J. Moussona je stále obdivované i objavované, vďaka jeho kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva veľké uznanie. V závere roka 2017 vyšla nová publikácia o živote a tvorbe umelca pod názvom „Mousson. Svet farieb a svetla“. Veríme, že výstava diel T. J. Moussona osloví aj návštevníkov ďaleko za hranicami zemplínskeho regiónu.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Fond na podporu umenia
Všetky práva vyhradené | © 2018 | Vyrobil: Oravská galéria