Veľká výstavná sieň

Milan Sokol
RE - CYKLUS

Termín:

16.1. – 29.3.2020

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

PhDr. Eva Ľuptáková

Termín vernisáže:

štvrtok 16. januára 2020 o 16.30 hod.

Hudobný program na vernisáži:

Hana Kopecká, violončelo, ZUŠ P. M. Bohúňa

Milan Sokol (narodený v roku 1952 v Banskej Bystrici) slovenský maliar, grafik, pedagóg a vysokoškolský profesor je absolventom Katedry grafiky na Akadémii výtvarných umení v Krakove (diplom v ateliéri prof. Witolda Chomicza a prof. Franciszka Bunscha). Je autorom niekoľkých desiatok samostatných výstav. Zúčastnil sa na viac ako 80 medzinárodných výstavách v 23 krajinách sveta a na početných open - air a sympóziách týkajúcich sa grafických diel. V rokoch 1996 - 2018 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy (dnes Katedre výtvarnej kultúry) Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v 2013 bol hosťujúcim profesorom na Pedagogickej univerzite v Krakove, roku 2008 inauguroval na AKU v Krakove, 15.11.2008 vo Varšave mu bol udelený titul profesor.

Oravská galéria predstavuje rozsiahlu kolekciu diel zo série Re - cyklus, ktorej sa autor intenzívne venuje od druhého decénia nového tisícročia. Materiál týchto obrazov je hliník z použitých obalov. Technika pletenia vytvára efekt pulzujúcich tkanín, viacfarebných koláží a amorfných mozaík.

Práce z papiera a kovu boli vytvorené zdĺhavým, dlhotrvajúcim, ručným a pracovne náročným procesom. Sokolova akcia nie je len umelecké gesto, ale aj sociálny zásah, ktorý je súčasťou ekologického étosu recyklácie. Umelec komentuje zvrátenosť existujúcej reality. Kombináciou umeleckých techník a siahaním po použitých a všade prítomných plechovkách na pivo a iné nápoje kriticky poukazuje na konzumnosť, reklamu, globalizáciu a kultúrnu krízu.

Na príprave pozvánky a veľkorozmerného banneru sa podieľal aj dlhoročný autorov priateľ Jerzy Piotr Kunce, poľský grafik a plagátový dizajnér, profesor výtvarného umenia.

Všetky práva vyhradené | © 2020 | Vyrobil: Oravská galéria