Veľká výstavná sieň

MILAN PAŠTÉKA - DIMENZIA TICHA

zo zbierok galérií Žilinského samosprávneho kraja

Termín:

25.1. – 8.4.2018

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

PhDr. Eva Ľuptáková

Termín vernisáže:

štvrtok 25.januára 2018 o 16.30 hod.

Milan Paštéka ( 20.5.1931 – 23.9.1998) nie je medzi nami už dvadsať rokov.

Výstavu DIMENZIA TICHA pripravila Oravská galéria v Dolnom Kubíne v spolupráci s partnerskými galériami Žilinského samosprávneho kraja v disciplínach maľby, kombinovanej techniky, akvarelu, kresby farebnými ceruzami, grafiky a glazovanej pálenej hliny. Časový horizont vzniku vystavených diel je ohraničený rokmi 1955 – 1993. Oravská galéria ako jediná z vystavujúcich galérií zakúpila v roku 1993 kompletný grafický cyklus Medzičas – Unikajúca skutočnosť v počte 16 kusov. Diela Milana Paštéku patria medzi klenoty slovenskej výtvarnej moderny v stálych expozíciách Slovenského výtvarného umenia 20. storočia v Oravskej galérii v Župnom dome v Dolnom Kubíne.

Milan Paštéka celoživotne miloval Oravu, jeho vzťah k nej najlepšie vyjadril v Námestove, v roku 1998 sám, preto citujem:.... Mal by som tu písať o sebe, no ak by som to skutočne chcel urobiť, na tomto mieste v tomto čase sa natoľko nedokážem sústrediť. Príliš žijem a strácam sa v tomto nádhernom a zvodnom prostredí, a moja osoba mi tu príde ako zanedbateľná maličkosť. Som sám od seba hrozne ďaleko. Skúsim to doma, tam som si predsa o čosi známejší“. „Odišiel sebe vlastným spôsobom - za jazdy. Bez okázalosti, bez zbytočných rečí, bleskurýchle, skromne, uprostred činorodej práce, na ceste z oravského plenéru do svojho bratislavského ateliéru, náhliac sa pripraviť výstavu svojich najnovších kresieb. Jeden z najtvorivejších slovenských maliarov druhej polovice minulého storočia, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského povojnového umenia, jeden z tých, ktorí mohutnosťou svojej kreativity a nekompromisnosťou svojho umeleckého postoja profilovali tvár tohto pozoruhodného fenoménu, ktorému s hrdosťou hovoríme slovenská moderná umelecká kultúra“.

Narodil sa v Trenčíne. V rokoch 1950 až 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch prof. Ľudovíta Fullu a prof. Jána Želibského. Bol spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša Galandu. V rokoch 1966 dostal cenu Cypriána Majerníka a v roku 1999 in memoriam Cenu Martina Benku. Zúčastnil sa na výstavách československého a slovenského výtvarného umenia, okrem iného aj v Paríži, Mníchove, Düsseldorfe, Sao Paole, Benátkach, Prahe, Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Osake, Moskve, Novare, Seville, Budapešti a v New Yorku. Žil a pracoval v Bratislave. Zomrel pri automobilovej nehode 23. septembra 1998 neďaleko obce Voznica na strednom Slovensku.

Za zapožičanie diel na výstavu ďakujeme partnerským galériám ŽSK – Kysuckej galérii v Oščadnici, Považskej galérii umenia v Žiline a Turčianskej galérii v Martine.

Všetky práva vyhradené | © 2017 | Vyrobil: Oravská galéria