Veľká výstavná sieň

 • Výstava ZRUŠENÁ
 • Milan Sokol
  RE - CYKLUS

  Termín:

  16.1. – 29.3.2020

  Miesto:

  Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Veľká výstavná sieň

  Kurátorka výstavy:

  PhDr. Eva Ľuptáková

  Termín vernisáže:

  štvrtok 16. januára 2020 o 16.30 hod.

  Hudobný program na vernisáži:

  Hana Kopecká, violončelo, ZUŠ P. M. Bohúňa

  Milan Sokol (narodený v roku 1952 v Banskej Bystrici) slovenský maliar, grafik, pedagóg a vysokoškolský profesor je absolventom Katedry grafiky na Akadémii výtvarných umení v Krakove (diplom v ateliéri prof. Witolda Chomicza a prof. Franciszka Bunscha). Je autorom niekoľkých desiatok samostatných výstav. Zúčastnil sa na viac ako 80 medzinárodných výstavách v 23 krajinách sveta a na početných open - air a sympóziách týkajúcich sa grafických diel. V rokoch 1996 - 2018 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy (dnes Katedre výtvarnej kultúry) Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v 2013 bol hosťujúcim profesorom na Pedagogickej univerzite v Krakove, roku 2008 inauguroval na AKU v Krakove, 15.11.2008 vo Varšave mu bol udelený titul profesor.

  Oravská galéria predstavuje rozsiahlu kolekciu diel zo série Re - cyklus, ktorej sa autor intenzívne venuje od druhého decénia nového tisícročia. Materiál týchto obrazov je hliník z použitých obalov. Technika pletenia vytvára efekt pulzujúcich tkanín, viacfarebných koláží a amorfných mozaík.

  Práce z papiera a kovu boli vytvorené zdĺhavým, dlhotrvajúcim, ručným a pracovne náročným procesom. Sokolova akcia nie je len umelecké gesto, ale aj sociálny zásah, ktorý je súčasťou ekologického étosu recyklácie. Umelec komentuje zvrátenosť existujúcej reality. Kombináciou umeleckých techník a siahaním po použitých a všade prítomných plechovkách na pivo a iné nápoje kriticky poukazuje na konzumnosť, reklamu, globalizáciu a kultúrnu krízu.

  Na príprave pozvánky a veľkorozmerného banneru sa podieľal aj dlhoročný autorov priateľ Jerzy Piotr Kunce, poľský grafik a plagátový dizajnér, profesor výtvarného umenia.

  Všetky práva vyhradené | © 2020 | Vyrobil: Oravská galéria