Veľká výstavná sieň

PLUSY A MÍNUSY AKVIZIČNEJ ČINNOSTI
Rezervované pre budúcnosť II.
výstava pri príležitosti 55. výročia založenia Oravskej galérie

Termín výstavy:

10.09.2020 – 31.01.2021

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Kurátorka výstavy:

PhDr. Eva Ľuptáková

Termín vernisáže:

štvrtok 10. septembra 2020 o 16.30 hod.

Hudobný program na vernisáži:

ViacMenejTrio

Výstava konaná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Súčasťou slávnostného večera bude uvedenie katalógov:
Plusy a mínusy akvizičnej činnosti / Rezervované pre budúcnosť II. / 55 rokov Oravskej galérie
Akademický maliar Ctibor Belan, 100. výročie narodenia

Zámerom výstavy bolo zmapovať akvizičnú činnosť Oravskej galérie za posledných desať rokov a nové zbierkové predmety predstaviť v niekoľkých kontextoch. Výber tvorí 64 autorov (Janko Alexy, Andrej Augustín, Andrej Barčík, Karol Baron, Jozef Baus, Ján Berger, Marta Bošelová, Ladislav Čemický, Anton Čutek, Nikolaj Feďkovič, Mikuláš Galanda, Ašot Haas, Vladimír Havrilla, Ján Hlavatý, Roman Hrčka, Jana Hojstričová, Svetozár Ilavský, Jozef Jankovič, Katarína Kissoczy, Marián Komáček, Vladimír Kompánek, Miloš Kopták, Patrícia Koyšová, Ivan Köhler, Milan Krajčo, Daniela Krajčová, Ľudovít Križan, Monika Kubinská, Bohuš Kubinský, Ján Kudlička, Milan Lukáč, Palo Macho, Erna Masarovičová, Ladislav Mednyánszky, Juraj Meliš, Svätopluk Mikyta, Igor Mosný, Juliana Mrvová, neznámy viedenský maliar, Karol Ondreička st., Marek Ormandík, Zolo Palugyay, Štefan Papčo, Milan Paštéka, Alojz Petráš, Igor Piačka, Peter Pollág, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Pavol Rusko, Dorota Sadovská, Peter Saxun, Martin Sedlák, Rudolf Sikora, Erik Šille, Ester Šimerová – Martinčeková, Lucia Tallová, Laco Teren, Ján Triaška, Ján Ťapák, Marko Vrzgula, Arnold Peter Weisz – Kubínčan, Vladislav Zabel, Olbram Zoubek) a vystavených je 120 diel. V prvom rade ako konštanty, ktoré tvoria naše kultúrne dedičstvo, pretože prirodzenou snahou každej galérie je v rámci svojej špecializácie nadobúdať také zbierkové predmety, ktoré majú potenciál stať sa overenými umeleckými hodnotami aj pre nasledujúce generácie. Preto sa naše zberateľské úsilie sústreďuje na výtvarné diela, ktoré reprezentujú našu kultúrnu identitu a majú perspektívu byť rovnako posudzované aj v budúcnosti. To vyžaduje umelecký rozhľad a dôležitú úlohu v ňom zohráva otázka predvídavosti. Či sa táto predvídavosť naplní, overia až nasledujúce desaťročia.

Oravská galéria predstavuje výsledky akvizičnej činnosti z rokov 2010 – 2020, ktorú koncepčne pripravovala a nadobúdala, a zároveň kontinuálne pokračovala v dopĺňaní jestvujúcej zbierky od založenia galérie v roku 1965. Za uplynulých desať rokov galéria získala nákupom a darom 1 013 kusov diel v hodnote 705 250 € od 230 domácich a zahraničných autorov. Počtom spravovaných zbierkových predmetov 8730 diel (k 31.12.2019) patrí Oravská galéria medzi významné inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Rozsiahly zbierkový fond je časovo ohraničený od 15. po 21. storočie.

Publikáciu „Plusy a mínusy akvizičnej činnosti / Rezervované pre budúcnosť II.“ podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Všetky práva vyhradené | © 2020 | Vyrobil: Oravská galéria