Výstavná sieň "Ateliér", Tvrdošín

Od roku 2000 sú podkrovné priestory Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne — výstavná sieň „Ateliér“ využívané na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia .Výstavy sú koncipované buď z vlastných zbierok Oravskej galérie alebo súkromného majetku autorov. Aktuálna výstava je časovo zosúladená s termínom sezónneho otvorenia Galérie Márie Medveckej.

Výstava v roku 2018:

Hieroným Balko - Snívanie v podkroví


Kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Vernisáž: 20. 4. 2018 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 20. 4. - 30.9. 2018

Hieroným Balko sa narodil 23.10.1952 v Slepčanoch neďaleko Nitry.

Začiatky jeho výtvarnej tvorby siahajú do obdobia stredoškolských štúdii v Zlatých Moravciach, kde mal svoju prvú výstavu. Od roku 1971 pracoval ako výtvarník a neskôr ako propagačný výtvarník. Ale paradoxne, jeho približne stovka kresieb na prvú samostatnú výstavu na Orave vznikla v rokoch 1987-1990, keď pracoval ako robotník na plynovode v Kazachstane. Neskôr vytvoril množstvo kresieb historickej mestskej architektúry, ktorých časť bola vydaná tlačou ako súbory kresieb (TVRDOŠÍN, TRSTENÁ, PODBIEL a LIESEK). Profesionálne sa venoval realizáciam užitej grafiky, navrhol obálky a ilustroval niekoľko kníh ( Ján Štepita : Poviedky neskorého leta 2010, Muž s drozdom na pleci 2012). Realizoval niekoľko medailí (Medaila Vavrinec Benedikt – Nedožerský, 2000). V súťaži Národnej banky Slovenska na pamätné mince získal v konkurencii slovenskej medailérskej špičky niekoľkokrát 3.cenu. Vytvoril niekoľko pamätných tabúľ, pomníkov a plastík v dreve, kameni i bronze venovaných významným osobnostiam (Pamätná doska L. Tóthovi, symbolický cintorín – Roháče,2010). Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venuje písaniu odborných textov kultúrno-spoločenského zamerania a poézii. Žije a tvorí v podkrovnom ateliéri v Tvrdošíne na Orave.

Pre naplnenie zámeru vystavovať v priestoroch ateliéru Galérie M. Medveckej v Tvrdošíne som sa pri výbere z mojej tvorby pokúsil napojiť na názov výstavy „ Snívanie v podkroví “. Názov je nielen charakteristický, ale zároveň zvláštne symbolický. Nielen tým, že výstavná plocha sa nachádza v podkroví, ale aj tým, že vystavené diela vznikli v podkrovnom ateliéru. Tak som sa aj výberom diel intuitívne pokúsil snívať, eventuálne napojiť sa na poryvy tvorivého orgánu, ktorý snívanie rieši – ľudský mozog. Doteraz nie veľmi poznaná živá hmota určujúca konanie ľudskej bytosti, cez vlastné energetické vibrácie, prípadne prenášanie informácií z centrálneho zdroja Univerza. Ľudský mozog je originálne umiestnený v hlavách . V hlavách, aj hlavičkách , ktorým sa výtvarne venujem celý život. Hlava je pre mňa čitateľným dôkazom o existencii duchovných síl, ktoré nám formou myšlienok kladú, aj vysvetľujú otázky nášho žitia. Vnuknutím tvorivých ideí nás priamo napájajú na reťazce prirodzeného kolobehu vzniku a zániku života. Ideí, ktoré nám všetko postupne vysvetľujú a vzápätí zahmlievajú a zneisťujú. Možno aj táto variabilita ovplyvňuje moje výtvarné konanie na ceste, ktorú nazývame tvorba.

Pokúšam sa zachytiť okamihy môjho snívania zhmotnením v pomíňajúcej sa hmote. Snívať, stvárňovať a predkladať všetkým, ktorí cítia v sebe potrebu poézie a krásy. Pre vzájomnú komunikáciu i porozumenie voči všetkému živému okolo nás.

Svoje výtvory, hlavne asambláže, riešim vždy podľa momentálneho zámeru. V kašírovaných hlavách z rôznych látok, domodelovaním hmotami z pilín, piesku a prachu nehľadám extra výraz, prázdnu formu, ale modeláciou zvýrazňujem zámer. Nie podobu vecí, a bytostí, ale ich vnútornú modulitu, ktorou vykazujú svoju podstatu. Všetko, vrátane farebnosti doťahujem do najkrajnejšej možnosti. Vždy takmer na hranici prvoplánovosti, alebo až ľúbivosti. Samozrejme, že aj zložitosti, neľúbivosti. Význam mojich diel rastie pri ich vzájomnom zoskupení a previazaní do väčších celkov. Sami osebe niekedy potrebujú spoločnosť.

Preto je výstava zložená nielen z niekoľkých, už vystavovaných prác, ale hlavne z intuitívne vzniknutých artefaktov posledného obdobia štyroch mesiacov, určených práve pre tento výstavný priestor.

Hlavy, naoko ako realizácia projektu. V skutočnosti ako výsledok tvorivých poryvov, ktoré sa mi z nekonečného množstva nápadov podarilo zrealizovať. Poďme spolu snívať do priestoru, o ktorom sa mi v živote ani nesnívalo.

Počas trvania výstavy budem podľa možnosti vykladať všetkým svoje sny bez vopred pripraveného snára. Spolu chcem s divákmi v senzibilnom priestore snívať sny, ktoré nás svojou výpoveďou môžu očisťovať. Aby sme cez zložité zákutia estetiky našli v sebe priechody vedúce k uchovaniu etických základov v nás.

H. B.

Otvorené sezónne:

20. apríl - 30. september 2018, UT - NE

Čas:

10.00 — 16.00 hod.

Vstupné:

  • Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne je počas celej sezóny otvorená pre verejnosť bezplatne.
  • Kontakt:

    Pod Velingom 2, 027 44 Tvrdošín - Medvedzie
    tel.: 043/5322793
    GPS súradnice: N49°19'57.98" E19°33'3.76"

    Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria