Výstavná sieň "Ateliér", Tvrdošín

Od roku 2000 sú podkrovné priestory Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne — výstavná sieň „Ateliér“ využívané na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia .Výstavy sú koncipované buď z vlastných zbierok Oravskej galérie alebo súkromného majetku autorov. Aktuálna výstava je časovo zosúladená s termínom sezónneho otvorenia Galérie Márie Medveckej.

Výstava v roku 2021:

CTIBOR BELAN
101. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia

Kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Termín výstavy: od 1.5.2021 do 30.9.2021

Výstava, pripravená pri príležitosti 101. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia Ctibora Belana (29.9.1920 Močiar - 23.6.1991 Bratislava), akademický maliar, grafik, ilustrátor, monumentalista.

Študoval na reálnom gymnáziu v Leviciach, na Učiteľskom ústave v Leviciach a v Novej bani, r. 1941 ukončil štúdium na Učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach. R. 1942-45 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, r. 1945-46 pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a štúdiá zavŕšil v r. 1946-48 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Ján Želibský). Po r. 1948 člen celoštátnych ideologických a odborných porôt.

Má významný podiel na formovaní československej výtvarnej kultúry, jeho dlhoročná organizátorská, koncepčná a funkcionárska činnosť zanechala stopy pri zakladaní a činnosti významných kultúrnych organizácií a inštitúcií. Aktívne sa podieľal pri vzniku a budovaní ZČSVU, SNG, družstva „Tvar“, Fondu slovenských výtvarných umelcov a jeho podniku „Dielo“, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Roku 1965 menovaný do čela prípravného výboru na založenie Oravskej galérie. Podieľal sa na jej vzniku, rozvoji ako spolupracovník, predseda umelecko-vedeckej rady a r. 1977-84 ako jej riaditeľ. Vďaka jeho cieľavedomosti, zásadovosti a pracovnému zápalu sa Oravská galéria vypracovala už v sedemdesiatych rokoch 20. storočia medzi najlepšie regionálne galérie na Slovensku. Osobitnú pozornosť venoval výstavbe galérie - príprave expozícií a budovaniu zbierok starého a ľudového umenia a slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Významnou mierou prispel aj k riešeniu otázok záchrany hnuteľných a nehnuteľných pamiatok Oravy. Znalec výtvarného umenia, v r. 1977- 84 táto jeho schopnosť predvídavo určovala kvalitu nákupných komisií nielen Stredoslovenského kraja, ale celého Slovenska. Samostatne nevystavoval.

Zúčastňoval sa kolektívnych výstav slovenského výtvarného umenia doma i v zahraničí. Spoločné výstavy s manželkou akademickou maliarkou Máriou Medveckou. Jeho výtvarné dielo je zastúpené v zbierkach SNG v Bratislave, v Galérii Mesta Bratislavy, v Liptovskej galérii P.M.B. v Liptovskom Mikuláši, v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne a v súkromnom majetku na Slovensku.

Otvorené utorok - nedeľa:

sezóna od 1. mája do 30. septembra 2021

Čas:

10.00 — 16.00 hod.

Kontakt:

Tel.: +421 948 197 941

Pod Velingom 2, 027 44 Tvrdošín - Medvedzie
GPS súradnice: N49°19'57.98" E19°33'3.76"

Všetky práva vyhradené | © 2021 | Vyrobil: Oravská galéria