Výstavná sieň "Ateliér", Tvrdošín

Od roku 2000 sú podkrovné priestory Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne — výstavná sieň „Ateliér“ využívané na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia .Výstavy sú koncipované buď z vlastných zbierok Oravskej galérie alebo súkromného majetku autorov. Aktuálna výstava je časovo zosúladená s termínom sezónneho otvorenia Galérie Márie Medveckej.

Výstava v roku 2019:

ERNEST ZMETÁK
k 100. výročiu narodenia
z cyklu „Pohľady do zbierok Oravskej galérie“


Kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Vernisáž: 25. 4. 2019
Trvanie výstavy: 23. 4. - 6. 10. 2019

Výstava, pripravená pri príležitosti 100. výročia narodenia Ernesta Zmetáka (* 12. januára 1919, Nové Zámky + 13. mája 2004, Bratislava), bol slovenský maliar, grafik a ilustrátor. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života.

Výstava je spomienkou, zároveň pripomienkou významného jubilea, zameranou na zmapovanie autorovej umeleckej tvorby, ktorá má v zbierkach Oravskej galérie početné zastúpenie – spolu 124 zbierkových predmetov. V zbierke sa nachádza mnoho skvelých príkladov Zmetákovho maliarskeho, grafického, ilustrátorského a kresliarskeho majstrovstva. Diela sú prezentované aj v stálej expozícii Slovenského výtvarného umenia 20. storočia v Župnom dome v Dolnom Kubíne. Ernesta Zmetáka spájalo s Oravou, dôležitým inšpiračným zdrojom aj dlhoročné priateľstvo s manželmi, maliarmi Ctiborom Belanom ( riaditeľ OG v rokoch 1977 až 1984) a Máriou Medveckou. V roku 1952 odišiel z VŠVU na vlastnú žiadosť spolu s Ľudovítom Fullom kvôli obvineniu, že nemá vzťah k realistickému maliarstvu, slúži formalizmu a ideovo je neuvedomelý. Od vtedy pôsobil ako slobodný umelec. V rokoch 1952 – 1953 žil na Orave, v Rabči, kde realizoval mozaiku pre miestny kostol. Pomáhal mu bývalý študent Andrej Barčík, navštevoval ich Miloš A. Bazovský. Na Oravu sa krátkodobo vrátil aj v rokoch 1974, 1977 a 1983.

O svojom vzťahu k Orave napísal:

„Toto slovo (alebo pojem) nemalo pre mňa v mladosti presné ohraničenie. Bola to zmes niečoho neznámeho, ako biely fľak na mape. Neskôr sa vo mne celý tento kraj skonkretizoval do potulných, po svete chodiacich drotárov a ľudových pesničiek. Bližšie, ich život a krajina, okrem ojedinelých fotografií, ostali nadlho bielym fľakom na mape môjho poznania...“
„Maľovať som chodil skoro ráno, do desiatej hodiny. Potom som už len skicoval v okolí školy, maľovať, alebo študijne kresliť som začal zas od šestnástej hodiny do stmievania.“
„Modelom mi bola zázrivská príroda, totiž tu v Zázrivej som kreslil figúru len ojedinele a nemaľoval som ju vôbec. Úplne ma zamestnalo kreslenie a maľovanie v prírode, i keď nie som krajinár. Neboli tu široké lány mojej rodnej roviny. Boli tu skôr neúrodné kopce, na nich sa plazili rozkrájané pásiky políčok vo forme obdĺžnikov a štvorčekov, prísne zákonmi chleba vykótované. Všetko to vyzeralo z diaľky naoko ako veľkolepá prírodná mozaika, v skutočnosti to bola oravská bieda... Prísne som študoval stromy, pričom sa moje výtvarné úsilie sústredilo na problém čistého tvaru, ktorý som si vždy kládol ako neodmysliteľnú súčasť svojho výtvarného snaženia...“
„Všímal som si aj to, ako sa predchádzajúca generácia (Benka, Bazovský, Alexy) vyrovnávala s oravskou krajinou. Nechcel som ich napodobňovať, skôr som chcel ako člen mladšej generácie o tej istej krajine podať výpoveď na základe svojej výtvarnej kultúry, v rámci svojich schopností a z dobového odstupu nadviazať na ich prácu, ktorú vykonali pri zachytení a znázornení oravskej krajiny...“ „Snažil som sa o čistý prednes a chcel som výtvarne vyriešiť každý štvorcový centimeter plochy..
„Tieto práce som posielal aj na výstavy. Ale „výtvarná kritika“ toto moje úsilie odpísala ad acta ako „formalizmus“. Napriek tomu (nebol to však ani len vzdor) mi moje odborné školenie a výtvarné vzdelanie i osobné presvedčenie prikazovali pracovať tak, ako som to robil, proste ináč som to nevedel.“
„Aj neskôr ma niečo (i keď len nakrátko) priťahovalo na Oravu ako na miesto, kde človek prežije kritické, rozhodujúce chvíle svojho života. Tak sa mi stala Orava miestom i formovateľkou môjho výtvarného názoru i ľudského dozrievania. Toto miesto, ktoré mi bolo v detstve celkom neznáme, zasiahlo najaktívnejšie do mojich výtvarných zápasov a prehodnocovalo predchádzajúce obdobia.“
(publikované v katalógu ZMETÁK, Ernest – HUBA, Peter. Ernest Zmeták : Orava. Dolný Kubín : Oravská galéria, 1976)

Otvorené sezónne:

23. apríl - 6. október 2019, UT - NE

Čas:

10.00 — 16.00 hod.

Vstupné:

  • Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne je počas celej sezóny otvorená pre verejnosť bezplatne.
  • Kontakt:

    Pod Velingom 2, 027 44 Tvrdošín - Medvedzie
    tel.: 043/5322793
    GPS súradnice: N49°19'57.98" E19°33'3.76"

    Všetky práva vyhradené | © 2019 | Vyrobil: Oravská galéria