Oravská galéria v Dolnom Kubíne

RIADITEĽ

Mgr. Michal Čajka, PhD.

Tel.: +421 43 586 3212; 0948 985 012
E-mail: riaditelog@vuczilina.sk

Zoznam zamestnancov

- oddelenie umenovednej a odbornej činnosti

Tel.: +421 43 586 32 12
E-mail: ogaleria@nextra.sk

PhDr. Eva Ľuptáková

historička umenia, kurátorka zbierok
E-mail: ogaleria@nextra.sk

Mgr. Katarína Matušková

historička umenia
E-mail: odborneog@vuczilina.sk

Žofia Mäsiarová

galerijná pedagogička
E-mail: podujatiaog@vuczilina.sk

Stanislav Bodorík ml.

dokumentátor zbierok
E-mail: kustodog@vuczilina.sk

Peter Saxun

konzervátor

- oddelenie ekonomickej činnosti

Tel.: +421 43 586 32 12
E-mail: orgaldk@vuczilina.sk

Zdena Kakačková

ekonóm

Mgr. Andrea Ilčišinová

referent administratívy

- oddelenie technicko-prevádzkovej činnosti

Mobil: +421 905 915 108

Stanislav Bodorík st.

vedúci technicko-prevádzkového oddelenia
kapitán lode "OG Slanica"

Anton Jagelek

kapitán plavidla, technický pracovník Mobil: +421 905 915 108

Vladimír Hnojčík

údržbár

Ondrej Rosiar

údržbár

Magdaléna Lábiková

upratovačka

Kateřina Dulačková

upratovačka

Ing. David Kaššovic

informátor, pokladník

Mgr. Milan Mudroň

informátor, lektor

Bc. Michal Kováč

informátor, lektor

Všetky práva vyhradené | © 2021 | Vyrobil: Oravská galéria