Za umením a poznaním v každom počasí

slanicky ostrov

Oravská galéria sa neustále snaží o opätovný návrat návštevníkov na Slanický ostrov umenia. Je žiadúce vytvárať a podieľať sa na organizácii podujatí, ktoré svojim charakterom vyzdvihujú špecifický genius loci ostrova. Medzi obľúbené podujatie určené pre detského návštevníka patrí tzv. Detský Slanický ostrov umenia – výprava za umením a poznaním a pre milovníkov súčasného vizuálneho umenia je určený Festival vizuálneho umenia na Slanickom ostrove umenia. V tomto roku pribudne do rodiny cyklických podujatí aj nový formát Nedeľa na ostrove. Nakoľko sa všetky uvedené aktivity dejú priamo v exteriéri, o to viac nás teší, že si v novej sezóne budú môcť všetky aktivity návštevníci vychutnať v každom počasí aj vďaka daru od spoločnosti Expodom.sk, ktorá ponúka nožnicové párty stany využiteľné v každom počasí. Pod novým stanom sa ako prvé stretnú deti a ich rodičia už o chvíľu, 1. júna počas III. ročníka Detského Slanického ostrova umenia.

Návrat hore