Príbehy zo Zázrivej / Zo života pastierov - Pavol Breier

Trvanie výstavy: 13.6.2024 – 18.8.2024

Miesto: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Župný dom, Koridor

Kurátorka výstavy: Mgr. Lucia Benická

Termín vernisáže: 13. júna 2024 o 16.00 hod.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, uvádza výstavu renomovaného slovenského fotografa Pavla Breiera, ktorá je ojedinelým fotografickým dokumentom zo súčasnosti i minulosti života pastierskej komunity na Orave. Portréty a krajina v rozpätí štyroch dekád tvorby sú obrazovou sociologickou štúdiou o oravských pastieroch. Výstava je realizovaná vďaka finančnej a materiálnej podpore obce Zázrivá a firmy Syrex a odbornej spolupráce s o. z. Kailás a Dom fotografie.

Kurátorka výstavy a riaditeľka Galérie umelcov Spiša Lucia Benická uvádza:
„Výstava je príbehom o pastieroch a bačoch zo Zázrivej, s ktorými autora spája niekoľko desiatok rokov priateľstva. Dôvera, ako aj časté stretnutia v košiaroch mu otvorili dvere nielen do pastierskeho, ale aj osobného života aktérov: v roku 2021 navštevoval bačov – dôchodcov v ich súkromí. Konfrontácia farebných súčasných portrétov s čierno-bielymi obrazmi z minulosti poukazuje na zdanlivú idylu pomaly vymierajúceho cechu – tradičného pastierstva a salašníctva. Breier ostáva verný klasickému dokumentu, jeho „rukopis“ charakterizuje aj široký objektív a takmer kinematografické zaznamenávanie deja. Výstavná mozaika prináša staronový príbeh v novej optike – kabinetné vyskladanie spomienok na minulosť nám približuje salašníkov od 70. rokov 20. storočia pri tradičnom pastierskom živote v nedotknutej krajine, dramaticky obkolesenej vrchmi, v dialógu s farebnými, formátovo dominujúcimi sugestívnymi portrétmi z prítomnosti. Hory a život v nich sa stali Breierovou trvalou inšpiráciou nielen na Slovensku, ale aj v Himalájach, kde sa pravidelne vracia. Dokumentárna fotografia je nosným žánrom v autorovej tvorbe, s prevažujúcim záujmom o sociálnu reflexiu – životy v horách a ich podobenstvá bez ohľadu na hranice sa prelínajú v celom doterajšom diele.“

Pavol Breier (*14. marec 1952, Bratislava)

Fotograf, horolezec, cestovateľ a pedagóg. Je absolventom FAMU v Prahe ‒ odbor umelecká fotografia (r. 1974). Ťažiskom tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Od konca 70. rokov 20. storočia programovo vytvára cykly z horských oblastí, tematicky zamerané na život ľudí v horách a na veľhorskú prírodu (cykly Orava, Pamír, Himaláje, Tibet a iné). Je zakladateľom občianskeho združenia Kailás, kde vedie a organizuje fotografické kurzy a workshopy. Svoju tvorbu prezentoval na desiatkach kolektívnych aj autorských výstavách doma i v zahraničí (individuálne výstavy na Slovensku, v Českej republike, Francúzsku, Belgicku, Poľsku). Publikuje v obrazových časopisoch, je autorom a spoluautorom viacerých katalógov o výtvarnom umení a obrazových publikácií, napr. Pamír, Karpaty – Malé, Biele, Na streche svetaSvet tibetského budhizmu. Breierove fotografie sú zastúpené v zbierkach Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Kysuckej galérie v Čadci, Galérie Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Národnej galérie v Prahe (CZ) a The Navigator Foundation v Bostone (USA). V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave a v Zázrivej.

Návrat hore