Zelené telo - Dorota Sadovská

Trvanie výstavy: 27.6.2024 – 6.10.2024

Miesto: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Kurátorka: doc. Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

Termín vernisáže: 27. júna 2024 o 16.30 hod.

Dorota Sadovská vstúpila na slovenskú umeleckú scénu v deväťdesiatych rokoch s jasne deklarovaným rukopisom, ktorý sa odvážne hlásil ku klasickému médiu maľby a obsahovo ku kresťanskej tradícii. Sadovská je intermediálna autorka, ktorú fascinujú limity telesnosti. Jej záujem o figurálnu maľbu s dôrazom na nezameniteľné uchopenie duality tela (zmyslovej telesnosti) a duše (vyššieho spirituálneho presahu) ju stále robí neprehliadnuteľnou umelkyňou nielen na domácej slovenskej, ale aj na medzinárodnej scéne.

Jej doménou je ľudské telo z rôznych uhlov pohľadu. Telo poníma ako hmotu, ale tiež ako nositeľa gesta či emócie. Umelkyňa telesnosť uchopuje aj z hľadiska kresťanskej spirituality a vedome sa pohybuje medzi médiami maľby, objektu, inštalácie, fotografie, performance a interakcie s divákmi. Výstava „Zelené telo“ je prierezom jej tvorby a odkazuje na telesnosť, ale aj na prírodu, ktorá je s človekom spätá celoživotne. „Zelené telo“ možno interpretovať ako kultúrnu krajinu, ktorá je v posledných dekádach zmietaná ekologickými krízami.

Dorota Sadovská prezentuje na výstave maliarske plátno ako vrchný odev, šaty, ktoré si možno obliecť (Maľba na mieru). Divák môže vidieť aj klasické závesné maľby, akcentujúce telá ako organické hmoty, ktoré sa navzájom prepletajú a vytvárajú telesné konfigurácie známe z prírody (#StayHome). Zranené plátna sú jasnou paralelou telesnej zraniteľnosti, ale súčasne korešpondujú s uchopením kože ako tenkej línie medzi vonkajšou a vnútornou realitou. Na výstave akcentované biblické témy odkazujúce na Kristovo vzkriesenie (zmŕtvychvstanie) možno čítať ako nositeľa nového cyklu života (Adam a Eva, Modrozelený, Zelený a Biely Kristus a Pieta). Istá provokácia a sebareflexia každodenného prežívania je demonštrovaná v projekte Živé šaty (od 2013), keď sa sama autorka oblieka do živých naklíčených šiat evokujúcich nový začiatok i zánik v jednom. Súčasne odkazujú na názov výstavy „Zelené telo“. Dorota Sadovská nám sprostredkováva performatívne zastavenie sa, uvedomenie si obnaženej všímavosti, a kladie si otázku, kde je hranica našej entity. Celkovo je výstava o prepojení tela a krajiny v spirituálnom zmysle. Skúma hranice vnútra a vonkajšku, pozície ja a my, subjektu a objektu.

Lenka Sýkorová

Dorota Sadovská (*5. februára 1973, Bratislava)

Študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave na oddelení textilu a neskôr na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri maľby, kde diplomovala v roku 1997 u Rudolfa Sikoru a v roku 2004 ukončila doktorandské štúdium u Dezidera Tótha. Súčasne v roku 1999 na École Nationale des Beaux Arts v Dijone vo Francúzsku obhájila diplom výtvarných umení. Na Slovensku i v zahraničí získala celý rad ocenení. Jej všadeprítomná provokácia, irónia a sebaprezentácia je kritikou výtvarného umenia, ale tiež každodennej reality, predovšetkým v jej projektoch Živé šaty (od roku 2013), Doba plastová (od roku 2017) či autorský magazín SADO 1–3 (2005–2015). Mnohovrstevnú tvorbu Doroty Sadovskej možno členiť na tri hlavné okruhy. Prvým a dominantným okruhom sú maliarske projekty vychádzajúce z klasického média, avšak s ľahkosťou uchopené intermediálne zmýšľajúcou autorkou. Umelkyňa vedome skúma limity závesného obrazu ako objektu. Expanduje do priestoru a predurčuje tak pozíciu diváka napr. Ďaleko, tak blízko (2011), Rotunda (2016) a Čítanie o tekutosti (2019). Ďalej je pre ňu signifikantná fotografia, s ktorou pracuje ako z pozície skice, tak autonómneho diela. Tretím okruhom je performance. Telo je v intermediálnej tvorbe Doroty Sadovskej nositeľom sociokultúrnej každodennej skúsenosti. Pracovná metóda fotografickej predlohy pre maľby je využívaná aj pri nových médiách. Ako vo fotografiách, tak aj v objektoch či videách, využíva svoje precízne vytrénované maliarske videnie a majstrovsky pracuje s vizuálnymi skratkami, nadhľadmi a ilúziou priestoru.

Dorota Sadovská: Green Body

Orava Gallery, Dolný Kubín, Slovakia

27. 6. 2024 – 6. 10. 2024

Artist: Dorota Sadovská

Curator: Lenka Sýkorová

Dorota Sadovská entered the Slovak art scene in the 1990s with her unmistakable signature style that challenged the classical painting medium and the Christian tradition in terms of content. Sadovská is an intermedia artist fascinated by the limits of corporeality. Her interest in figurative painting, with its emphasis on an unmistakable grasp of the duality of the body (sensual corporeality) and the soul (a higher spiritual transcendence), continues to make her an unmissable artist not only on the Slovak domestic scene but also on the international scene.

The exhibition “Green Body” thoroughly explores the boundaries of corporality and spirituality, which have long been accentuated, analysed and transformed in her work. The exhibition is a cross-section of her work. The concept of presence is viewed from the position of the intimacy of corporeality in its purity and vulnerability. The artist also grasps corporeality from the perspective of Christian spirituality and consciously moves between the media of painting, object, installation, photography, performance and interaction with the audience.

 

    Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Fond na podporu umenia

Návrat hore