Edukačný kabinet - 1. poschodie

Peter Uchnár

ČIERNA + BIELA

Trvanie výstavy:

28. 7. – 6. 11. 2022

Autorská komentovaná prehliadka:

7. 9. 2022

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Edukačný kabinet - 1. poschodie Župného domu

Kurátor:

Mgr. Juraj Žembera, PhD.

Glorifikácia čiernobieleho videnia

ČIERNA + BIELA Petra Uchnára je komplementárna výstava a pendant k farebnej explózii o poschodie nižšie, k jeho výstave Ilustrácie. Čiernobiela kresba sa môže javiť ako úspornejší prejav – zápis šetriaci náklady. Ako lacná náhrada farebného obrazu. Podobne ako čiernobiela fotografia. Oboje však na vysokej a minimálne rovnocennej umeleckej úrovni s farebným prevedením dokáže vytvoriť len Majstrova hlava a ruka, plné talentu a oceniť len hlava a oko s rovnakým jemnocitom ako je minucióznosť drobnokresby, či štylizácie. Opodstatnenosť toho, že naďalej ostáva súčasťou umeleckej tlače vo voľnej grafike, či knižnej ilustrácii a je dokonca jej výkladnou skriňou, napriek dobovým trendom, vôbec nie je v šetrení, či úspore. Dominantná línia, sila čiary – magnetizujúcej expresívnej siločiary, striedanie a varírovanie ňou vytvorených štruktúr, šrafovania, tieňovanie a ich vzťahy ohraničujúce konkrétne aj abstraktné vytvára v čiernobielej kresbe neohraničený priestor pre umelecké vyjadrenie. Transkripcia farebných vzťahov v monochrómnom obmedzení, očistenie až na čiaru, umocnené dynamikou kresby, je večnou výzvou, podobne ako sonet v poézii.

Čierna a biela, tieto farby – nefarby, sú farbami veľkých majstrov kresliarov – rytcov od renesancie po súčasnosť. Diapazón klasických grafických techník od renesančného drevorezu a drevorytu, neskôr medirytiny, cez litografiu z konca 18. storočia až po sieťotlač obľúbenú v 20. storočí rozšíril v súčasnosti u nás vďaka vlastným novátorským prístupom Peter Uchnár. Aj na tejto komornej výstave sú okrem marginálneho linorytu zastúpené práve jeho vlastné a jemu vlastné autorsky originálne techniky: výškotlače ryté do plastu a kresby s preškrabávaním v natieranom papieri. Obe tvorené v rôznych variáciách a modifikáciách za využitia autorských nástrojov umožňujúcich voľnú kresbu pri xylografických jemnostiach združených liniek. Prierez jeho čiernobielej grafiky, voľnej aj knižnej, predstavuje na výstave tvorba z viac ako dvoch decénií (1995 – 2017). Najstaršie aj najmladšie sú voľné grafiky. Najstaršie vznikli ešte počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Tieňohra I. – VI., 1995 a Vývojopis, 1998). Najmladšie vytvoril v roku 2017 už svojou obľúbenou technikou rytiny do plastu (Hviezda slobody I. – IV.). Ilustrácie z dvanástich kníh vydaných v rokoch 1999 – 2016 na Slovensku, v Čechách a dokonca aj v Japonsku sú už vytvorené výhradne uvedenými autorsky originálnymi technikami. Z vystavených titulov Jozef Hindický: A zvony nezvonia, Rozprávky bratov Grimmovcov, Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej, P. Vrlík a P. Mišák: Rozprávky spod slovanskej lipy, Anton Marec: Hnali sa veky nad hradbami, William Shakespeare: Tri tragédie, Juraj Žembera: V rukavičkách z vlastnej kože, Juraj Žembera: Rana po štepárskom noži, Robert Nye: Beowulf, Erik Ondrejička: Oči a rýmy, Astrid Lindgren: Bratia levie srdce a Jan Werich: Deoduši by som chcel vyzdvihnúť posledný ako príklad Uchnárovho oceneného majstrovstva. V roku 2010 vyšlo posmrtné vydanie dovtedy nevydaných Werichových rozprávok Deoduši, pokračovanie jeho slávnej knihy Fimfárum (1960), dnes nepredstaviteľného bez ilustrácií Jiřího Trnku. Pražské vydavateľstvo Albatros nešlo pri výbere ilustrátora s latkou dolu a po guru českej, československej a svetovej ilustrácie si na ilustrovanie rodinného striebra a ďalšej zlatej tehličky českého národného pokladu vybralo slovenského ilustrátora zo Sobraniec a žijúceho v Pezinku Petra Uchnára. To je taká prestíž, že cena, ktorú za ilustrovanie Deoduši dostal, je len samozrejmým konštatovaním.

Juraj Žembera

Všetky práva vyhradené | © 2022 | Vyrobil: Oravská galéria