Ikony

Počtom malá, no významom dôležitá kolekcia ikon, sa začala zberateľskou činnosťou profilovať už v prvých rokoch existencie Oravskej galérie. Súbor vystavených ikon rôznej proveniencie obsahuje 32 kusov, ktoré dokumentujú ikonomaľbu 17. — 19. storočia. Väčšina z nich pochádza z Grécka, ostatné vznikli na území Ruska a karpatskej oblasti.

Ikony boli v pravoslávnych a grécko-katolíckych chrámoch súčasťou ikonostasu. Táto neodmysliteľná dominanta interiéru kostola bola vytvorená podľa prísnych pravidiel a plnila didakticko-náboženskú úlohu. Aj keď ikony, vytvárané so zámerom symbolicky zhmotniť všadeprítomného Boha a uctievaných svätcov, už neslúžia svojmu pôvodnému účelu, stále sú nositeľmi religióznych významov.

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria