Koridor

Branislav Kristín

Príbeh tisíc a jednej čiary

Trvanie výstavy:

15.9. - 19.11.2023

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Koridor

Kurátorka:

Mgr. Katarína Matušková

Výstava maliarskej tvorby Braňa Kristína kladie dôraz na čiaru, ktorá sa pod vplyvom zmeny techniky mení na gestickú líniu. Tú vo svojom tvorivom procese vrství, odkrýva, maže, znovu objavuje, odtláča, ryje a opäť kreslí. Vytvorené kompozície farebne dotvára, experimentuje s nimi a následne ich spája do nových obrazových príbehov. V maľbe sa prelínajú motívy kresliarskych a grafických techník prenesené akrylom na plátno. Dynamickým gestom stiera pôvodný motív. Štrukturálne, farebné i monochromatické kompozície vychádzajú z materiálového experimentu kvasinkového procesu. V štrukturálnej abstrakcii sa objavujú drobné štruktúry kvasinkových bubliniek. Proces vstupuje nielen do pretvárania matérií prírodných surovín, ale aj do tvorby Branislava Kristína. Postupnosť, procesuálnosť, neriadený psychický automatizmus lovca v pravekej jaskyni, intuitívne a spontánne gestické ťahy plné energie a života. Ako sám autor uviedol, loví a zbiera nápady, silné inšpirácie, hľadá začiatok a prapodstatu v čiare, v bode, z ktorého je čiara zložená. Následne materializuje emócie, zhmotňuje pocity. Žije v prítomnom okamihu. Kreslí všetkým a všade. Tajomstvá a nové príbehy čiary hľadá a nachádza každý deň.

Jeho tvorba je rozdelená do viacerých oblastí. Experimentálna grafika v kombinácii s kresbou (kvasové grafiky, kresby na stenách kvasovej nádoby, na matérii kvasu), manipulovaná počítačová grafika – digitálna tlač, gestická kresba, prepis kresebných štúdií a grafických záznamov do gestickej maľby, prepis štrukturálnej grafiky do maľby, autorské materiálové experimenty a ich vzájomné presahy. Výsledkom je gestická a štrukturálna abstrakcia. Súčasťou výstavy v Oravskej galérii sú po prvýkrát verejne prezentované veľkoformátové, experimentálne grafiky pod názvom KVA.GRI a monochromatické štrukturálne maľby dotvorené odtlačkami kôstok (zjednodušených znakom kvasových buniek) pod názvom Esencie 3². Posledný cyklus je metaforickým zobrazením bipolarity. Čistoty, pokoja a duchovna na jednej strane a napätia, konfliktu deštrukcie na strane druhej. Mocnina na druhú v názve deklaruje vždy prítomnú nádej, ktorá sa prediera cez vrstvu matérie, ako svetlo cez otvory – rany.

Mgr. art. Ing. Branislav Kristín (*1978 Trenčín)

Po štúdiu na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor Priemyselný dizajn nábytku, absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Oddelení grafiky a iných médií v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky u prof. Vojtecha Kolenčíka. Zúčastnil sa na viacerých kolektívnych výstavách na Slovensku, v Čechách, v Poľsku i vo francúzskom Annecy. Má za sebou účasť na sympóziách Ora et Ars - Skalka nad Váhom. Jeho diela sú súčasťou súkromných zbierok v Čechách, vo Francúzsku, v Maďarsku, vo Švédsku, v Číne i USA. Žije a tvorí pri Dubnici nad Váhom.

Všetky práva vyhradené | © 2023 | Vyrobil: Oravská galéria