Štefan Siváň — rezbár z Oravy

Expozícia, otvorená 10. 12. 2010 pri príležitosti osláv 45. výročia založenia Oravskej galérie, je venovaná dielu jedného z najvýznamnejších insitných sochárov na Slovensku Štefana Siváňa st. (1906 – 1995), ktorý celý život prežil v hornooravskej obci Babín. Expozícia v autorskej koncepcii PhDr. Evy Ľuptákovej predstavuje Siváňovo rozsiahle rezbárske dielo v reprezentatívnom výbere zo zbierok Oravskej galérie, v celej svojej námetovej a výrazovej rozmanitosti doplnené autorskými fotografiami Stanislava Bodoríka.

Štefan Siváň (1906 — 1995) patrí k najvýraznejším a osobitým zjavom slovenského insitného umenia s mimoriadne vzácnym a hodnotovým prejavom. K vyrezávaniu plastík sa dostal cez vyrezávanie betlehemov, s ktorými chodil v 20. — 30. rokoch koledovať. Prešiel nielen odľahlé miesta Slovenska, ale aj Moravu a Sliezsko. Betlehem i figúrky (bôžatá) si sám aj polychromoval a pri ich výrobe vychádzal z tradície rezbárstva sakrálnych plastík. Tento charakter si zachovali aj jeho voľné plastiky s tradičnými námetmi.

V 60-tych rokoch 20. storočia ojedinelú a svojráznu tvorbu objavili pre Slovensko výtvarníci Vladimír Kompánek, Andrej Barčík a Ignác Kolčák. Ich záujem Siváňa podnietil k vyrezávaniu plastík väčších rozmerov a rozšíril aj oblasť spracúvaných námetov — biblické témy, variácie Adama a Evy, originálne Piety, Madony, osobité korpusy, postavy valachov, dedinských žien a zvierat.

Siváňova rezba sa vyznačuje bezprostrednosťou výrazu a naivným čarom. Charakteristické sú jeho včelie úle v tvare medveďa alebo ženských postáv v ľudovom odeve, ktoré odpozoroval v dôverne známom dedinskom prostredí hornej Oravy. Dedo Siváň mal bohatú výrečnosť, bystrý zrak a bieda podľa neho skončila v dobe, keď „nastali galérie“. Oravská galéria v Dolnom Kubíne začala budovať jeho kolekciu plastík v sedemdesiatych rokoch.

Rezbárske dielo Štefana Siváňa mali možnosť vidieť návštevníci na Bratislavskom hrade v roku 1971, na III. Trienále insitného umenia v Bratislave v roku 1972 a na výstavách v Hornom Smokovci, Námestove, Dolnom Kubíne, vo Východnej, v Novom Saczi v Poľsku a jeho sochy nechýbali ani na veľkolepej prehliadke súčasného slovenského insitného umenia v Paríži v roku 1982. V roku 1991 usporiadala Oravská galéria v Dolnom Kubíne Štefanovi Siváňovi jubilejnú výstavu k 85. narodeninám a v roku 1992 reprezentačnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave v Dessewffyho paláci spolu s insitným maliarom Ondrejom Šteberlom.

Cena Fra Angelica

Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila 16. februára 2012 Cenu Fra Angelica osobnostiam, ktoré svojím dielom šírili a šíria kresťanské hodnoty. Na návrh Oravskej galérie v Dolnom Kubíne mimoriadne ocenenie in memoriam udelili aj rezbárovi Štefanovi Siváňovi, rodákovi z hornooravskej obce Babín, ktorý patrí medzi najvýznamnejších insitných tvorcov na Slovensku. Význam a dôležité miesto v slovenskom insitnom umení autora Štefana Siváňa vyzdvihla a zdokumentovala Oravská galéria prípravou a otvorením jedinečnej stálej expozície z vlastných zbierok v Župnom dome v Dolnom Kubíne v roku 2010.

Publikácia Štefan Siváň — rezbár z Oravy

V roku 2007 vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci s Oravskou galériou obrazovú publikáciu Štefan Siváň - Rezbár z Oravy. Obsahuje vyše 80 kvalitných reprodukcií rezbárskych diel a v esejistickej i dokumentárnej časti zaujímavé informácie o autorovom živote a diele. V slovensko-anglickej jazykovej podobe sprístupňuje verejnosti dielo výnimočného ľudového tvorcu s obrovským vkladom do svetovej klenotnice výtvarného umenia.

Názov: Štefan Siváň - Rezbár z Oravy
Autor: Eva Ľuptáková a kol.
Vydalo: Vydavateľstvo Matice slovenskej
Počet strán: 96
Formát: 210 x 275 mm
Väzba: tvrdá
Rok vydania: 2007
EAN: 9788089208814
Cena: 5,00 €

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria