Výstavná sieň "Ateliér", Tvrdošín

Od roku 2000 sú podkrovné priestory Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne — výstavná sieň „Ateliér“ využívané na krátkodobú prezentáciu výtvarného umenia. Výstavy sú koncipované buď z vlastných zbierok Oravskej galérie alebo súkromného majetku autorov. Aktuálna výstava je časovo zosúladená s termínom sezónneho otvorenia Galérie Márie Medveckej.

Výstava v roku 2023:

JULO POVAŽAN
nestor slovenského insitného maliarstva

Kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Termín výstavy: 1.6. - 1.10.2023

Kolekcia insitných umelcov v zbierkach Oravskej galérie bola v roku 2021 doplnená veľkorysým darom, keď sa rozšírila o diela jedného z najvýznamnejších slovenských insitných maliarov MUDr. Júliusa Považana.
Spolupráca a priateľstvo maliara a Oravskej galérie sa datujú do 70-tych rokov minulého storočia, keď sa v galérii intenzívne budovala zbierka insitného umenia. Považanove obrazy sa stali jej bonitou, neoddeliteľne a vyvážene spojené so sochami oravského rezbára Štefana Siváňa. Obrazy Jula Považana majú silu zasiahnuť hlbokým ľudským rozmerom a žiarivosťou, cítiť v nich radosť i žiaľ, prelínanie reality s fantáziou, a to všetko pretavené do poetického jazyka farieb a tvarov. Vďaka obrazom spoznávame aj kus slovenskej histórie, krajinu detstva, tradície Slovenska, jeho ľudové rozprávky, piesne. Tvorba Júliusa Považana však presahuje hranice Slovenska a má širší, medzinárodný charakter.
Vďaka dlhoročnej komunikácii s rodinou, ktorá pretrvala do dnešných dní, mohla Oravská galéria prijať veľkorysý a vzácny dar dvadsaťpäť olejomalieb, od dcéry Viery Považanovej –Dubnickej, ktorý bol uvedený v premiére na výstave v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne v roku 2022 pod názvom „KAŽDÝ DEŇ JE NEDEĽA“. Darom sa rozšírila kolekcia autorových diel v zbierkach Oravskej galérie na počet 45 kusov olejomalieb. Výstava darovaných diel, doplnená o ďalšie diela z depozitára bude dlhodobo tvoriť súčasť stálej vysunutej expozície Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne.

MUDr. Július Považan
Narodil sa 9. augusta 1926 vo Svätom Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom) ako prvorodený syn v rodine železničiara. Zomrel 21. februára 2011 vo veku nedožitých 85 rokov.
Gymnaziálne štúdiá absolvoval vo Zvolene a v Kláštore pod Znievom, kde aj maturoval. V štúdiách pokračoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Práve tu sa začala prejavovať jeho potreba po výtvarnej sebarealizácii, ktorá bola pokračo¬vaním záujmu o kreslenie a maľovanie z detstva a začiatkom niečoho, čo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Po dosiahnutí atestácie z odboru pediatrie v roku 1953, nastúpil do ne¬mocnice v Banskej Štiavnici a zastával funkciu pri¬mára detského a infekčného oddelenia. Po reorganizácii a zrušení jeho pracoviska v Banskej Štiavnici nastúpil v roku 1977 pracovať ako primár detského oddelenia v nemocnici, neskôr riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Krupi¬ne, kde žil až do svojej smrti. Rád pracoval a vedel, čo je pokora a úcta. Oporou mu bola manželka Katka a deti Milan a Vierka.
Insitnému maliarstvu sa začal venovať ako dvadsaťsedemročný. Motívom jeho prác boli reálie z jeho rodnej obce Svätý Kríž a z Banskej Štiavnice, ako mesta jeho dlhoročného pôsobiska. Práve v Banskej Štiavnici sa jeho výtvarná tvorivosť rozvinula naplno.
Láska k výtvarnému umeniu sa prejavila aj v zberateľstve a v neustá¬lom nadväzovaní kontaktov i priateľstva s mnohý¬mi umelcami. Často navštevoval Oravu, Oravskú galériu a ateliér Márie Medveckej a Ctibora Belana v Tvrdošíne. Prvou prezentáciou jeho vtedajšej tvorby bola účasť na výstave 3. Trienále insitného umenia v Bratislave, ktorú organizoval jeho pria¬teľ, výtvarný teoretik Štefan Tkáč. Táto odštar¬tovala ďalšie kolektívne aj samostatné výstavy doma i v zahraničí. Po úspešných výstavách na Slovensku a v Čechách začal vystavovať aj v zahraničí (Švajčiarsko - Zürich a Morges, Francúzsko - Paríž, Poľsko - Novy Sacz, Maďarsko - Budapešť, Fínsko - Helsinky, Švédsko - Štokholm, Nórsko - Oslo, Nemecko - Mníchov, Brusel a iné).
Julo Považan obdivoval tvorbu nielen zakladateľských osobností slovenského výtvarného umenia, ale s mnohými „galandovcami“ ho spájali aj osobné priateľstvá. Je prirodzené, že ako insitný tvorca namaľoval obraz „Pri Hrone“, ktorý je poctou svetoznámemu colníkovi Henrimu Rousseauovi

Eva Ľuptáková

Otvorené utorok - nedeľa:

1.6. - 1.10.2023

Čas:

10.00 — 16.00 hod.

Kontakt:

Tel.: +421 948 197 941

Pod Velingom 2, 027 44 Tvrdošín - Medvedzie
GPS súradnice: N49°19'57.98" E19°33'3.76"

Všetky práva vyhradené | © 2023 | Vyrobil: Oravská galéria