Župný dom

Administratívne a výstavné centrum Oravskej galérie, ktoré jej slúži od roku 1971

Dvojposchodová murovaná baroková budova z konca 17. storočia s ústredným arkádovým dvorom, ktorá v minulosti slúžila ako sídlo Oravskej župy. Čelná fasáda budovy má neobarokovú úpravu z roku 1896. Na fasáde medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy je osadený reliéfny polychrómovaný, pieskovcový župný erb Oravy z 18. storočia. Vstup do budovy je v dolnej časti dvojkrídlovou polkruhovou uzavretou bránou s tunelovým podchodom, s valenou klenbou so vstupmi na hlavné nádvorie a prízemie objektu, ktoré slúžilo v minulosti ako väznica pre trestné činy a priestupky. Pod budovou sú kamenné pivnice. Objekt sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí, ktoré predstavovalo pôvodné historické jadro Dolného Kubína. Je zapísaný v zozname stavebných pamiatok pod číslom Ss/218.

V roku 1994 bola ukončená rozsiahla generálna rekonštrukcia budovy, ktorou galéria získala 1 800 m2 expozičných a výstavných plôch. Rekonštrukcia začala v roku 1987. Hlavným investorom bolo Ministerstvo kultúry SR a generálnym dodávateľom stavebných prác STAR a. s. (bývalý Pamiatkostav). Na rekonštrukcii sa podieľalo 12 subdodávateľov rôznych remeselných prác. Preinvestovaný objem predstavuje 30 miliónov slovenských korún.

V roku 1995 v Župnom dome sprístupnila Oravská galéria trvalé expozície z vlastných zbierok. Autorskú koncepciu trvalých expozícií pripravila generálna komisárka PhDr. Eva Ľuptáková za odbornej spolupráce profesorky Ľudmily Peterajovej. Výtvarno-priestorové riešenie navrhli akad. mal. Pavel Choma, akad. arch. Dušan Voštenák a Ing. arch. Viera Chodelková, ktorí spolupracovali s účastníkmi workshopu RE-UMA 95, zloženého z poslucháčov vysokých škôl architektúry a scénografie, s pracovníkmi Oravskej galérie a firmou Špiko zo Žiliny. Organizačne zastrešovala všetky práce M-ART AGENCY — Marian Vestenický z Martina.

Sprístupnenie zrekonštruovaného Župného domu a otvorenie nových expozícií sa uskutočnilo 29. septembra 1995.

Všetky práva vyhradené | © 2021 | Vyrobil: Oravská galéria