Dokumenty

Povinne zverejňované informácie na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria