Slanický ostrov umenia - Oravská priehrada, Námestovo

Stále expozície na ostrove uprostred Oravskej priehrady

Pripravujeme sezónu 2018

otvorené denne počas sezóny od 7.mája do 23.septembra

V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie.

Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v roku 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. O niekoľko rokov vznikla myšlienka vytvoriť trvalé expozície Oravskej galérie, ktoré boli otvorené v rokoch 1971 — 1973.

V interiéri barokovo-klasicistického kostola je nainštalovaná expozícia „Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“. V bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady. Expozície, sa svojou jedinečnosťou zaradili medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy.

OKRUŽNÉ VYHLIADKOVÉ PLAVBY LOĎOU OG SLANICA
Z PRÍSTAVU č. 2 - SLANICKÁ OSADA:

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30 hod.


 • od 1.9.posledná plavba o 15.00 hod. (zmena vyhradená)
 • každá plavba je podmienená minimálnym počtom 10 platiacich dospelých osôb
 • loď má dve paluby - krytú a slnečnú, kapacita miest na sedenie - 96 miest
 • Objednávky, kontakt - kapitán: +421 905 915 108

  GPS súradnice: N49°24'0.33" E19°30'50.12"

  CENNÍK:

  VSTUPNÉ S LODNÝM LÍSTKOM:

  v cene vstupenky je zahrnutá vyhliadková plavba loďou OG SLANICA a vstup do expozícií na ostrove
 • dospelí - 6 €
 • študenti,dôchodcovia, ZŤP, vojnoví veteráni - 4 €
 • deti od 3. do 15. rokov, školské skupiny - 2 €
 • deti do 3. rokov - vstup zadarmo

  Upozornenie pre cestujúcich:
 • predaj vstupeniek na lodi OG SLANICA
 • pri školských skupinách - na každých 10 platiacich osôb pripadá jeden pedagogický dozor zadarmo
 • vstupné je možné zaplatiť aj KULTÚRNYMI POUKAZMI

  BEZ PREPRAVY (iným plavidlom) - VSTUP NA OSTROV A DO EXPOZÍCIÍ:

 • dospelí, dôchodcovia, ZŤP - 1 €
 • deti, študenti, vojnoví veteráni - 0,50 €
 • deti do 3. rokov - vstup zadarmo

  Expozície na Slanickom ostrove umenia

  Expozície tradičného ľudového umenia dokumentujú tvorbu ľudových maliarov, rezbárov a kamenárov, ktorí bez školenia, len podľa odpozorovaných predlôh z bežného života, zanechali po celom území Slovenska doklady o svojom prirodzenom talente a umeleckých schopnostiach. Ľudové umenie na Slovensku zaznamenalo svoj najväčší rozkvet v 18. a 19. storočí, a preto väčšina vystavených prác pochádza práve z tohto obdobia. Námety sochárskych a maliarskych diel boli takmer výlučne sakrálne. Ich zobrazenie sa riadilo mravnými a estetickými ideálmi kresťanstva a hlavnými sviatkami cirkevného roka. Diela nadväzovali na ikonografické schémy z gotického, renesančného a barokového umenia, ktoré si ľudoví umelci často prispôsobovali podľa odpozorovaných predlôh z vlastného života.

  Drevené plastiky, maľby na skle a exteriérové kamenné skulptúry zobrazovali popri samotných postavách Krista, Najsvätejšej Trojice a Panny Márie aj obľúbených svätcov: sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Vendelína, sv. Rozáliu, Katarínu a ďalších. Ich uctievanie sledovalo cieľ ochrany vlastného zdravia, obydlí pred živelnými pohromami a malo zabezpečiť hojnosť úrody a plodnosť. Najmä široký okruh mariánskych tém sa tešil veľkej obľube. Mária ako láskavá ochrankyňa – orodovníčka, na ktorú sa ľudia obracali vo svojich modlitbách sa stala objektom stvárnenia v mnohých podobách, najmä však v radostnej úlohe matky - Madony s dieťaťom, alebo jej bolestného protipólu – Piety - matky, držiacej v náručí svojho mŕtveho syna. Stále živá tradícia mariánskej úcty nadobudla v ľudovom prostredí dojímavý ľudský rozmer, ktorý jednotlivým umeleckým dielam dodal neobyčajnú výrazovú silu a hlbokú presvedčivosť. Diela aj napriek tvarovým nedokonalostiam vynikajú svojou vnútornou krásou, prameniacou z úprimnosti náboženskej viery ich tvorcov.

  Odporúčame Vám pozrieť tiež stálu expozíciu tradičného ľudového umenia v Župnom dome v Dolnom Kubíne.

 • Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria