Edukačné - 1. poschodie

PLUSY A MÍNUSY AKVIZIČNEJ ČINNOSTI
Rezervované pre budúcnosť II.
výstava pri príležitosti 55. výročia založenia Oravskej galérie

Termín:

 • 10.9.2020 - 31.1.2021
 • Miesto:

  Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Edukačné - 1. poschodie

  Výstava konaná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pri príležitosti 55. výročia založenia Oravskej galérie.

  Zámerom výstavy bolo zmapovať akvizičnú činnosť Oravskej galérie za posledných desať rokov a nové zbierkové predmety predstaviť v niekoľkých kontextoch. Výber tvorí 64 autorov (Janko Alexy, Andrej Augustín, Andrej Barčík, Karol Baron, Jozef Baus, Ján Berger, Marta Bošelová, Ladislav Čemický, Anton Čutek, Nikolaj Feďkovič, Mikuláš Galanda, Ašot Haas, Vladimír Havrilla, Ján Hlavatý, Roman Hrčka, Jana Hojstričová, Svetozár Ilavský, Jozef Jankovič, Katarína Kissoczy, Marián Komáček, Vladimír Kompánek, Miloš Kopták, Patrícia Koyšová, Ivan Köhler, Milan Krajčo, Daniela Krajčová, Ľudovít Križan, Monika Kubinská, Bohuš Kubinský, Ján Kudlička, Milan Lukáč, Palo Macho, Erna Masarovičová, Ladislav Mednyánszky, Juraj Meliš, Svätopluk Mikyta, Igor Mosný, Juliana Mrvová, neznámy viedenský maliar, Karol Ondreička st., Marek Ormandík, Zolo Palugyay, Štefan Papčo, Milan Paštéka, Alojz Petráš, Igor Piačka, Peter Pollág, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Pavol Rusko, Dorota Sadovská, Peter Saxun, Martin Sedlák, Rudolf Sikora, Erik Šille, Ester Šimerová – Martinčeková, Lucia Tallová, Laco Teren, Ján Triaška, Ján Ťapák, Marko Vrzgula, Arnold Peter Weisz – Kubínčan, Vladislav Zabel, Olbram Zoubek) a vystavených je 120 diel. V prvom rade ako konštanty, ktoré tvoria naše kultúrne dedičstvo, pretože prirodzenou snahou každej galérie je v rámci svojej špecializácie nadobúdať také zbierkové predmety, ktoré majú potenciál stať sa overenými umeleckými hodnotami aj pre nasledujúce generácie. Preto sa naše zberateľské úsilie sústreďuje na výtvarné diela, ktoré reprezentujú našu kultúrnu identitu a majú perspektívu byť rovnako posudzované aj v budúcnosti. To vyžaduje umelecký rozhľad a dôležitú úlohu v ňom zohráva otázka predvídavosti. Či sa táto predvídavosť naplní, overia až nasledujúce desaťročia.

  Oravská galéria v dvoch výstavných priestoroch v Župnom dome predstavuje výsledky akvizičnej činnosti z rokov 2010 – 2020, ktorú koncepčne pripravovala a nadobúdala, a zároveň kontinuálne pokračovala v dopĺňaní jestvujúcej zbierky od založenia galérie v roku 1965.

  Všetky práva vyhradené | © 2020 | Vyrobil: Oravská galéria