Edukačné - 1. poschodie

Posledná večera / Kabinet kuriozít

výstava artefaktov s tématikou Poslednej večere

Termín:

4.4. - 16.6.2019

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Edukačné - 1. poschodie

Koncepcia výstavy:

Stano Lajda

Akademický maliar Stano Lajda patrí k popredným výtvarníkom Žilinského regiónu. Venuje sa voľnej maľbe, knižnej ilustrácii (približne 40 titulov), reštaurovaniu i pedagogickej činnosti na SSUŠ v Žiline. Jeho tvorba je pevne zrastená s talianskou renesanciou. Od raného detstva bol fascinovaný renesančným realizmom a už ako trinásťročný namaľoval prvýkrát variáciu Leonardovej Poslednej večere. V celej tvorbe Stana Lajdu sa prelína silné prepojenie s dielom majstra talianskej vrcholnej renesancie Leonarda da Vinci. Týmto vzťahom si vyslúžil prívlastok „Slovenský Leonardo“. Jeho obrazy sú však pozoruhodné nielen pre obdiv k Leonardovi, ale najmä pre dokonalú znalosť jeho tvorby, podrobné štúdium vnútornej filozofie a rukopisu.

Viac ako desať rokov /2008 - 2019/ v ateliéri Stana Lajdu vznikala v tretinovej veľkosti originálu podrobná, farebne a kompozične čo najpresnejšia rekonštrukcia Leonardovej silne poškodenej „Poslednej večere“ a malieb v jej bezprostrednom okolí. Súčasne s prácou na rekonštrukcii napísal aj knihu Posledná večera Leonarda z Vinci, venovanú Leonardovi a jeho slávnemu dielu. Je to prvá monografia o živote a širokospektrálnej tvorbe majstra z Vinci od slovenského autora. Podľa jeho originálnej teórie zobrazil Leonardo v pašiovom námete prierez celou Bibliou. Výstava je autorovou poctou Leonardovi da Vinci pri príležitosti 500. výročia od jeho úmrtia.

Výstava okrem premiéry rekonštrukcie v Malej výstavnej sieni mapuje aj časť štúdií k jej realizácii, ako aj výber z rozsiahlych zbierok Stana Lajdu a manželov Práznovských zameraných práve na rôznorodé artefakty s námetom Poslednej večere, ktoré návštevníkovi výstavy umožnia pochopiť fenomén Poslednej večere v kontexte dejín svetového umenia.

Všetky práva vyhradené | © 2019 | Vyrobil: Oravská galéria