Edukačné - 1. poschodie

ΕΠΙΦΆΝΙΑ / EPIFÁNIA / ZJAVENIE

výstava z cyklu "Pohľady do zbierok":

Termín:

30. 11. 2018 – 31. 1. 2019

Miesto:

Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Edukačné - 1. poschodie

Kurátorka výstavy:

Eva Ľuptáková

Oravská galéria počas adventného a vianočného obdobia opäť ponúka návštevníkom nahliadnutie do svojich bohatých zbierok. Vystavenú kolekciu tvoria diela tradičného ľudového umenia z fondu Oravskej galérie (založenej v roku 1965 ) v disciplínach maľby a plastiky, ktoré boli získané do zbierkového fondu na základe súpisu a kategorizácie pamiatok Oravy. Systematicky prebiehalo sústreďovanie materiálu vlastnou zberateľskou činnosťou a odkúpením súkromnej zbierky akademickej maliarky Matildy Čechovej. Vznikla tak unikátna kolekcia ľudového výtvarného umenia celoslovenského významu na Slovensku, od roku 1971 umiestnená v chrámovom priestore kostola na Slanickom ostrove uprostred Oravskej priehrady.

Medzi hlavné zanky umenia pochádzajúceho z rúk ľudových umelcov na Orave patrí splývajúca hranica s profesionálnym umením, čo možno sledovať od gotiky až do konca 19. storočia. Dokladom je oravská neskorogotická, renesančná a baroková maľba a plastika.

Zvláštnosťou oravského výtvarného umenia je rôznorodé rozloženie jednotlivých druhov umenia, čo súvisí s geografickým rozvrstvením Oravy – dolná a horná Orava. Ľudovosť dielam dodávala aj polychrómia, ktorú ženy každoročne obnovovali. Maľby, plastiky a reliéfy svätcov existovali ešte v 20. storočí všade tam, kde im ľudová viera a cirkev pririekli ochranu človeka, jeho rodiny, majetku a práce.

Pojem advent pôvodne pochádza z gréckeho επιφάνια (epifánia - zjavenie), ktorý označoval príchod božstva do chrámu alebo návštevu kráľa. Má význam nielen zjavenia sa Boha pri krste Ježiša v Jordáne, ale aj zjavenie sa Boha na zemi vôbec.

Samotné slovo „advent“ je latinského pôvodu (adventus) a znamená „príchod“, je to prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4. nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. V teologickom zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého (eschatologického) príchodu na konci času, ale taktiež sa počas tohto obdobia nezabúda na osobitnú úctu Ježišovej Matky.

Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom, končí po západe slnka na Štedrý večer. Samostatný sviatok Narodenia Ježiša Krista sa slávil prvýkrát v Ríme okolo roku 330. Tamojší kresťania chceli oslavovať deň narodenia svojho Pána, keďže nebol známy presný dátum, vybrali si 25. december – deň, keď pohania v Ríme slávili zimný slnovrat. Zaviedli tak sviatok, ktorý mal s pohanským sviatkom ten istý dátum, ale obsah mal už náboženský. Z Ríma sa veľmi rýchlo rozšíril po kresťanských obciach a niekedy v druhej polovici 4. storočia sa Narodenie Ježiša Krista – 25. decembra pripomínalo aj vo východných cirkvách. Západné cirkvi slávia 6. januára sviatok Bohozjavenia. Pretože však obidva sviatky obsahovali to isté „tajomstvo“, bolo potrebné ich rozlíšiť. Tu zohrala veľkú úlohu tradícia a myslenie jednotlivých cirkví. Sviatky Narodenia Pána a Krst Pána tvorili v prvom tisícročí jeden sviatočný okruh, ktorý trval niekoľko týždňov. Dôvod pre také slávenie bola historická danosť, ktorá sa pretavila aj do myšlienky sviatkov: Boh sa zjavil medzi ľuďmi – EPIFÁNIA

Všetky práva vyhradené | © 2018 | Vyrobil: Oravská galéria