Podujatia pre školy

Župný dom Dolný Kubín

HĽADANIE IDENTITY

Edukačné podujatia k aktuálnym výstavám a stálym expozíciám 

Celoročný projekt je zameraný na prípravu a realizáciu série vzdelávacích aktivít, názov projektu charakterizuje nosnú obsahovú líniu série podujatí, ktorej sa dotýkajú, a to uvedomenie si vlastnej identity – národnej, kultúrnej, rodovej, osobnej. Zámerom projektu je sprostredkovať študentom osobné stretnutie so živým umením cez umelcov. Cieľom je ponúknuť mladému návštevníkovi galérie odborne a dramaturgicky vystavaný program so sériou aktivít zameraných na lepšiu orientáciu vo výtvarnom umení, s dôrazom na pochopenie jeho základných foriem, slohového a štýlového vývoja, ale najmä na lepšie porozumenie súčasného umenia a jeho aktuálnych tendencií.

  • jednotlivé workshopy
  • vzdelávacie aktivity
  • animačno – kreatívne dielne

Termín január – december 2024

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Fond na podporu umenia

Zostaňme V OBRAZE

  • Zostaňme v obraze a DOTKNIME SA,
  • Zostaňme v obraze a VYMAĽUJME SA
  • Zostaňme v obraze a BUĎME SÚČASŤOU
  • Zostaňme v obraze a ZANECHAJME STOPU

Cyklus sprievodných edukačných aktivít pod vedením galerijnej pedagogičky s tematickým zameraním, na aktuálnych výstavách a v stálych expozíciách, ktoré budú reflektovať na prebiehajúce workshopy počas roka.

Termín január – december 2024

Vymaľuj sa

Výtvarný workshop tematicky zameraný na prácu s portrétom a krajinomaľbou.

Termín 21. máj 2024

Účinkujúci Jozef Matuška, Žofia Mäsiarová

Týždeň slovenských knižníc

V rámci Týždňa slovenských knižníc 2024 sa študenti dozvedia o nových knihách vo fonde špeciálnej knižnice Oravskej galérie, službách, ktoré knižnica ponúka i o možnostiach vyhľadávania elektronických informačných zdrojov z pohodlia domova.

Termín 6. marec 2024

Zanechaj stopu

Výtvarný workshop tematicky zameraný na grafiku a jej výrazové možnosti.

Termín november – december 2024

Účinkujúci Jozef Matuška, Žofia Mäsiarová

Uhol pohľadu / Obraz v hudbe, hudba v obraze

Hudobný workshop na tému Barok, ponúka možnosť vyhľadať súvislosti medzi hudbou a inými druhmi umenia a atmosférou doby, prostredníctvom príbehov ukrytých v dielach starých majstrov v stálej expozícii Starého umenia 15. – 19. st.

Termín október – november 2024

Účinkujúci Natália Kozáková, Žofia Mäsiarová

Buď súčasťou

Séria animačných aktivít, zameraných na rozvoj motorických a intelektových schopností žiakov, ako aj na spoznávanie výtvarného umenia prostredníctvom kreatívnych úloh.

Termín: jún, september, október 2024

Účinkujúci Jozef Matuška, Žofia Mäsiarová

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v OG

Edukačné aktivity zamerané na zviditeľnenie kultúrneho dedičstva.

Termín september 2024

Súznenie

Hudobný workshop zameraný na improvizáciu s hudbou na vybraté umelecké diela v expozícii a výstave cez pohyb, zvuk a hru na rôzne hudobné nástroje.

Termín jún 2024

Účinkujúci Patrícia Zrnčíková, Žofia Mäsiarová

Dotkni sa

Výtvarný workshop tematicky zameraný na figúru a figurálnu kompozíciu.

Termín 26. marec 2024

Účinkujúci Jozef Matuška, Žofia Mäsiarová

V priamom prenose:  Marek Ormandík

Autorská a kurátorská komentovaná prehliadka výstavy Mareka Ormandíka spojená s performanciou Oskara Rózsu.

Termín 27. február 2024

Účinkujúci Marek Ormandík, Oskar Rózsa, Ľudovít Petránsky

Návrat hore