Dokumenty Oravskej galérie

Povinne zverejňované informácie na základe zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

objednávky od 2020

rok 2019objednávky

rok 2018objednávky

rok 2017objednávky

rok 2016objednávky

rok 2015objednávky

rok 2014objednávky

rok 2022

zmluvy od 31.3.2022

zmluvy – prehľad do 30.3.2022

zmluva 1 | zmluva 2 | zmluva 3 | zmluva 4 | zmluva 5 | zmluva 6 | zmluva 7 | zmluva 8 | zmluva 9 | zmluva 10 | zmluva 11 | zmluva 12 | zmluva 13 | zmluva 14 | zmluva 15 | zmluva 16 | zmluva 17

 

rok 2021zmluvy – prehľad

zmluva 1 | zmluva 2 | zmluva 3 | zmluva 4 | zmluva 5 | zmluva 6 | zmluva 7 | zmluva 8 | zmluva 9 | zmluva 10 | zmluva 11 | zmluva 12 | zmluva 13 | zmluva 14 | zmluva 15 | zmluva 16 | zmluva 17 | zmluva 18 | zmluva 19 | zmluva 20 | zmluva 21 | zmluva 22 | zmluva 23 | zmluva 24 | zmluva 25 | zmluva 26 | zmluva 27 | zmluva 28 | zmluva 29 | zmluva 30 | zmluva 31 | zmluva 32 | zmluva 33 | zmluva 34 | zmluva 35 | zmluva 36 | zmluva 37 | zmluva 38 | zmluva 39 | zmluva 40 | zmluva 41 | zmluva 42 | zmluva 43 | zmluva 44 | zmluva 45 | zmluva 46 | zmluva 47 | zmluva 48 | zmluva 49 | zmluva 50 | zmluva 51 | zmluva 52 | zmluva 53 | zmluva 54 | zmluva 55 | zmluva 56 | zmluva 57 | zmluva 58 | zmluva 59 | zmluva 60 | zmluva 61 | zmluva 62 | zmluva 63

 

rok 2019zmluvy – prehľad

zmluva 1 | zmluva 2 | zmluva 3 | zmluva 4 | zmluva 5 | zmluva 6 | zmluva 7 | zmluva 8 | zmluva 9 | zmluva 10 | zmluva 11 | zmluva 12 | zmluva 13 | zmluva 14 | zmluva 15 | zmluva 16 | zmluva 17 | zmluva 18 | zmluva 19 | zmluva 20 | zmluva 21 | zmluva 22 | zmluva 23 | zmluva 24 | zmluva 25 | zmluva 26 | zmluva 27 | zmluva 28 | zmluva 29 | zmluva 30 | zmluva 31 | zmluva 32 | zmluva 33 | zmluva 34 | zmluva 35 | zmluva 36 | zmluva 37 | zmluva 38 | zmluva 39 | zmluva 40 | zmluva 41 | zmluva 42 | zmluva 43 | zmluva 44 | zmluva 45 | zmluva 46 | zmluva 47 | zmluva 48 | zmluva 49 | zmluva 50 | zmluva 51 | zmluva 52 | zmluva 53 | zmluva 54 | zmluva 55 | zmluva 56 | zmluva 57 | zmluva 58 | zmluva 59 | zmluva 60 | zmluva 61 | zmluva 62 | zmluva 63 | zmluva 64 | zmluva 65 | zmluva 66 | zmluva 67 | zmluva 68 | zmluva 69 | zmluva 70 | zmluva 71 | zmluva 72 | zmluva 73 | zmluva 74 | zmluva 75 | zmluva 76

 

rok 2018zmluvy – prehľad

zmluva 1 | zmluva 2 | zmluva 3 | zmluva 4 | zmluva 5 | zmluva 6 | zmluva 7 | zmluva 8 | zmluva 9 | zmluva 10 | zmluva 11 | zmluva 12 | zmluva 13 | zmluva 14 | zmluva 15 | zmluva 16 | zmluva 17 | zmluva 18 | zmluva 19 | zmluva 20 | zmluva 21 | zmluva 22 | zmluva 23 | zmluva 24 | zmluva 25 | zmluva 26 | zmluva 27 | zmluva 28 | zmluva 29 | zmluva 30 | zmluva 31 | zmluva 32 | zmluva 33 | zmluva 34 | zmluva 35 | zmluva 36 | zmluva 37 | zmluva 38 | zmluva 39 | zmluva 40 | zmluva 41 | zmluva 42 | zmluva 43 | zmluva 44 | zmluva 45 | zmluva 46 | zmluva 47 | zmluva 48 | zmluva 49 | zmluva 50 | zmluva 51 | zmluva 52 | zmluva 53 | zmluva 54 | zmluva 55 | zmluva 56 | zmluva 57 | zmluva 58 | zmluva 59 | zmluva 60 | zmluva 61 | zmluva 62 | zmluva 63 | zmluva 64 | zmluva 65 | zmluva 66 | zmluva 67 | zmluva 68

 

rok 2017zmluvy – prehľad

zmluva 1 | zmluva 2 | zmluva 3 | zmluva 4 | zmluva 5 | zmluva 6 | zmluva 7 | zmluva 8 | zmluva 9 | zmluva 10 | zmluva 11 | zmluva 12 | zmluva 13 | zmluva 14 | zmluva 15 | zmluva 16 | zmluva 17 | zmluva 18 | zmluva 19 | zmluva 20 | zmluva 21 | zmluva 22 | zmluva 23 | zmluva 24 | zmluva 25 | zmluva 26 | zmluva 27 | zmluva 28 | zmluva 29 | zmluva 30 | zmluva 31 | zmluva 32 | zmluva 33 | zmluva 34 | zmluva 35 | zmluva 36 | zmluva 37 | zmluva 38 | zmluva 39 | zmluva 40 | zmluva 41 | zmluva 42 | zmluva 43 | zmluva 44 | zmluva 45 | zmluva 46 | zmluva 47 | zmluva 48 | zmluva 49 | zmluva 50 | zmluva 51 | zmluva 52 | zmluva 53 | zmluva 54 | zmluva 55 | zmluva 56 | zmluva 57 | zmluva 58 | zmluva 59 | zmluva 60 | zmluva 61

 

rok 2016zmluvy – prehľad

zmluva 1 | zmluva 2 | zmluva 3 | zmluva 4 | zmluva 5 | zmluva 6 | zmluva 7 | zmluva 8 | zmluva 9 | zmluva 10 | zmluva 11 | zmluva 12 | zmluva 13 | zmluva 14 | zmluva 15 | zmluva 16 | zmluva 17 | zmluva 18 | zmluva 19 | zmluva 20 | zmluva 21 | zmluva 22 | zmluva 23 | zmluva 24 | zmluva 25 | zmluva 26 | zmluva 27 | zmluva 28 | zmluva 29 | zmluva 30 | zmluva 31 | zmluva 32 | zmluva 33 | zmluva 34 | zmluva 35 | zmluva 36 | zmluva 37 | zmluva 38 | zmluva 39 | zmluva 40 | zmluva 41 | zmluva 42 | zmluva 43 | zmluva 44 | zmluva 45 | zmluva 46 | zmluva 47 | zmluva 48 | zmluva 49

 

rok 2015zmluvy – prehľad

zmluva 1 | zmluva 2 | zmluva 3 | zmluva 4 | zmluva 5 | zmluva 6 | zmluva 7 | zmluva 8 | zmluva 9 | zmluva 10 | zmluva 11 | zmluva 12 | zmluva 13 | zmluva 14 | zmluva 15 | zmluva 16 | zmluva 17 | zmluva 18 | zmluva 19 | zmluva 20 | zmluva 21 | zmluva 22 | zmluva 23 | zmluva 24 | zmluva 25 | zmluva 26 | zmluva 27 | zmluva 28 | zmluva 29 | zmluva 30 | zmluva 31 | zmluva 32 | zmluva 33 | zmluva 34 | zmluva 35 | zmluva 36 | zmluva 37 | zmluva 38 | zmluva 39 | zmluva 40 | zmluva 41 | zmluva 42 | zmluva 43 | zmluva 44 | zmluva 45 | zmluva 46 | zmluva 47 | zmluva 48 | zmluva 49 | zmluva 50

 

rok 2014zmluvy – prehľad

zmluva 1 | zmluva 2 | zmluva 3 | zmluva 4 | zmluva 5 | zmluva 6 | zmluva 7 | zmluva 8 | zmluva 9 | zmluva 10 | zmluva 11 | zmluva 12 | zmluva 13 | zmluva 14 | zmluva 15 | zmluva 16 | zmluva 17 | zmluva 18 | zmluva 19 | zmluva 20 | zmluva 21 | zmluva 22 | zmluva 23 | zmluva 24 | zmluva 25 | zmluva 26 | zmluva 27 | zmluva 28 | zmluva 29 | zmluva 30 | zmluva 31 | zmluva 32 | zmluva 33 | zmluva 34 | zmluva 35 | zmluva 36 | zmluva 37 | zmluva 38 | zmluva 39

 

od 2020faktúry

rok 2019faktúry

rok 2018faktúry

rok 2017faktúry

rok 2016faktúry

rok 2015faktúry

rok 2014faktúry

Návrat hore