Kontakty

Mgr. Michal Čajka, PhD.

riaditeľ

+421 43 586 32 12,  +421 948 985 012

riaditelog@vuczilina.sk

Ekonomické oddelenie

+421 43 586 32 12

Zdena Kakačková

ekonómka

orgaldk@vuczilina.sk

Mgr. Andrea Ilčišinová

referentka administratívy,

marketingová pracovníčka

marketingog@vuczilina.sk

Odborné oddelenie

+421 43 586 32 12

Mgr. Katarína Matušková

vedúca odborného oddelenia,

historička umenia

odborneog@vuczilina.sk

Mgr. Dagmar Adamusová

historička umenia

kniznicaog@vuczilina.sk

Žofia Mäsiarová

referentka kultúry,

galerijná pedagogička

podujatiaog@vuczilina.sk

Stanislav Bodorík ml.

kustód, dokumentátor zbierok

kustodog@vuczilina.sk

Peter Saxun

konzervátor

Technicko-prevádzkové oddelenie

+421 43 586 32 12

Mgr. Milan Mudroň

vedúci technicko-prevádzkového oddelenia,

projektový manažér

projektyog@vuczilina.sk

Stanislav Bodorík st.

kapitán plavidla,

fotograf

Ondrej Rosiar

údržbár

Magdaléna Lábiková

upratovačka

Kateřina Dulačková

upratovačka

Ing. David Kaššovic

informátor, pokladník

Bc. Michal Kováč

informátor, lektor

Mgr. Kristína Lorencová

informátorka, lektorka

Areál Slanického ostrova umenia

Anton Jagelek

správca areálu Slanica,

kapitán plavidla

+421 905 915 108

slanicaog@vuczilina.sk

Jozef Štít

galerijný technik,

kapitán plavidla

lodslanica@gmail.com

Galéria Márie Medveckej

sezónny lektor

+421 948 197 941

Návrat hore