Podujatia pre verejnosť

Župný dom Dolný Kubín

Cesta

Běla Kolčáková – Vernisáž (Malá výstavná sieň)

Otvorenie výstavy predstaviteľky magického realizmu.

Termín 27. jún 2024

Príbehy zo Zázrivej / Zo života pastierov

Pavol Breier – Vernisáž (Koridor)

Otvorenie výstavy fotografií zo súčasného života oravských pastierov.

Termín 13. jún 2024

Prezentácia nového loga Oravskej galérie

Slávnostné uvedenie nového loga a vizuálnej identity Oravskej galérie v priestoroch Župného domu v Dolnom Kubíne.

Termín 26. apríl 2024

Komentovaná prehliadka výstavy Druhý breh

Komentovaná prehliadka výstavy Druhý breh za účasti autora Mareka Ormandíka a kurátora Ľudovíta Petránskeho v priestoroch Veľkej výstavnej siene Oravskej galérie.

Termín 27. február 2024

Zelené telo

Dorota Sadovská – Vernisáž (Veľká výstavná sieň)

Otvorenie výstavy, ktorá okrem raných prác autorky zahŕňa aj doposiaľ nevystavené a nové práce.

Termín 27. jún 2024

Noc múzeí a galérií

Podvečerné aktivity zamerané na zviditeľnenie odborných, galerijných činností.

Termín 18. máj 2024

Týždeň slovenských knižníc

Počas Týždňa slovenských knižníc 2024 pripravila špeciálna knižnica Oravskej galérie podujatia zamerané na propagáciu nových prírastkov zakúpených z Fondu na podporu umenia, prezentáciu online katalógu a služieb špeciálnej knižnice OG.

Termín 4. marec 2024

Novoročný koncert – Natália Kozáková

Harfistka Natália Kozáková odohrá Novoročný koncert v miestnosti Pod klenbou v Oravskej galérii.

Termín 4. január 2024

Slanický ostrov umenia

Slanický ostrov divadla

5. ročník multižánrového divadelného festivalu. S cieľom priniesť  do regiónu hodnotné divadelné inscenácie a sprievodný program komunikujúci kultúrno-spoločenské a etické témy, bude tematikou aktuálneho ročníka Hranica.

Termín 6. september 2024

Termín 8. september 2024

Nedeľa na Slanickom ostrove umenia

1. ročník spoločensko-kultúrneho podujatia, orientovaného na témy jednotlivých výtvarných médií a ich širšieho kultúrneho kontextu. Premiérový ročník bude V znamení plátna.

Termín 28. júl 2024

Detský Slanický ostrov umenia

Výprava za umením a poznaním

3. ročník podujatia; celodenný program na Slanickom ostrove umenia pri príležitosti MDD.

Termín 1. jún 2024

Festival vizuálneho umenia

2. ročník podujatia na Slanickom ostrove umenia za účasti súčasných vizuálnych umelcov. V aktuálnom ročníku budú môcť návštevníci vidieť umeleckú inštaláciu Juraja Poliaka Lexicon Slav(n)icum.

Termín 25. august – 1. september 2024

Kurátor Mgr. Michal Čajka, PhD.

Hudobné leto

47. ročník festivalu vážnej a komornej hudby na Slanickom ostrove umenia. 

Termín 16. jún 2024  Ensemble Varietas: Spomínam na Paríž

Termín 14. júl 2024  Mucha Quartet

Návrat hore