Stále expozície – Slanický ostrov umenia

Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba

V budove bývalého slanického kostola bola inštalovaná a v roku 1971 sprístupnená stála expozícia tradičnej ľudovej polychrómovanej plastiky a podmaľby na skle zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Autorom architektonicko-výtvarného riešenia bol Ignác Kolčák a autorom libreta výstav a odborným garantom expozície Juraj Langer. Expozícia má svojim obsahom celoslovenský charakter a je unikátom svojho druhu v krajine.

Oravská kamenárska tvorba

V prostredí čarovného prírodného parku v okolí kostola bola v roku 1973 otvorená expozícia oravskej kamenárskej tvorby. Autormi inštalácie sú Ignác Kolčák, Klára Kubičková a Jaroslav Kubička. Expozícia prezentuje reliéfy pochádzajúce z prícestných stĺpov, krížov, sakrálnych objektov a náhrobníkov z regiónu Oravy. Doklady oravskej ľudovej kamenárskej tvorby boli inštalované do dvojice lapidárií, zachovaných zastavení bývalej slanickej kalvárie, ako aj na do ník novovybudovaného kamenného múru.

História zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady

Súčasťou slanického cintorína bola aj murovaná hrobka rodiny Klinovských, ktorá má korene v neďalekej obci Klin. Hrobku vybudovala rodinná vetva, ktorá sa presťahovala do Slanice. V lete 1972 bola v bývalej hrobke otvorená expozícia oboznamujúca návštevníkov ostrova s budovaním Oravskej priehrady a s históriou zatopených dedín. Jej súčasťou sú aj informácie o osobnostiach pochádzajúcich z tejto časti Oravy.

Návrat hore