Novoročenky zo zbierok Oravskej galérie

Trvanie výstavy: 24.11.2023 – 18.2.2024

Miesto: Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Koridor

Kurátorka výstavy: Mgr. Dagmar Adamusová

Termín vernisáže: 24. novembra 2023 

V priebehu posledných dvoch decénií Oravská galéria založila a rozširovala kolekciu novoročeniek, ktorá obsahuje vyše 400 zbierkových predmetov. Boli zozbierané s cieľom zdokumentovať rozmerom subtílny, no pozoruhodný umelecký žáner, ktorý má v česko-slovenskom kultúrnom prostredí už pomerne dlhú tradíciu. S blížiacim sa koncom roka galéria pripravila výstavu, ktorá predstavuje prierez zbierkou a tematicky korešponduje s nadchádzajúcim obdobím.
Skratka P.F. (odvodená z francúzskych slov „pour féliciter“, v preklade „blahoželanie k“) v spojení s letopočtom je u nás dobre známa. História novoročeniek v strednej Európe siaha do 1. polovice 19. storočia a súvisela so sekularizáciou. Novoročenka sa stala nenáboženskou alternatívou vianočného papierového priania a jej rozmanité podoby sa rozvíjali v 20. storočí. Práve výtvarní umelci boli významnými propagátormi „PF-iek“ a ich výtvarného spracovania. Výstava sa zameriava len na originálne diela, ktoré boli vytvorené v rôznych výtvarných disciplínach, technikách a námetoch. Spoločným je výtvarne riešený zámer zaželať adresátovi šťastný a úspešný nový rok.
Popri tradičných i hravých prístupoch k novoročnej symbolike sa „PF-ka“ pre viacerých umelcov stáva miniatúrnou projekčnou plochou na vyjadrenie nálad a občianskych postojov v súvislosti s bilancovaním predchádzajúceho roka a novoročnými očakávaniami. Neraz sú to humorné i kritické komentáre spoločensko-politickej situácie a aktuálnych problémov doby, v ktorej vznikli. Väčšina umelcov k novoročenke pristupuje ako k autonómnemu výtvarnému dielu. Jej vizuálne riešenie spravidla reflektuje individuálny umelecký program autora.
Grafické listy, kresby, maľby, ale aj trojrozmerné diela v kolekcii pokrývajú časové rozpätie od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Zmenou spoločensko-politickej situácie po roku 1968 sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia novoročenky stali pre predstaviteľov alternatívnej výtvarnej scény zriedkavou možnosťou prezentácie vlastnej tvorby. Toto obdobie je na výstave zastúpené len medzerovite, oveľa výraznejšie je zdokumentované obdobie 90. a nultých rokov. Výstava sa sústreďuje predovšetkým na autorov, ktorí sa tomuto žánru venujú dlhodobo. Početnejšie zastúpenie v zbierke umožňuje sledovať kontinuitu a konzistentnosť žánru v rámci ich autorských stratégií. Solitérne sú predstavení aj ďalší autori – od popredných umelcov 2. polovice 20. storočia až po súčasných autorov strednej generácie. Do štruktúry zbierky sa prirodzene premietol jej regionálny charakter s výraznejším podielom autorov pôsobiacich v Žilinskom kraji.
Okrem klasických výtvarných techník viacerí autori využívajú pri tvorbe novoročeniek digitálne technológie. Bez ohľadu, akým spôsobom bola novoročenka vytvorená, je z hľadiska zbierky dôležitá hmotná podstata jej finálnej podoby. Aj keď je tento špecifický žáner v súvislosti s čoraz populárnejšou elektronickou poštou už na ústupe a mladší umelci ho využívajú zriedka, stále má čo ponúknuť divákovi.

Autori zastúpení na výstave:

Martin Augustín, Jozef Bajus, Andrej Barčík, Anna Bartošová-Pelikánová, Jozef Baus, Zuzana Bellušová-Rusková, Drahomíra Beráková, Rastislav Biarinec, Marta Bošelová, Robert Brun, Albín Brunovský, Daniel Brunovský, Zdenek Bugáň, Jozef Cesnak, Miroslav Cipár, Juraj Deák, Marcel Dúbravec, Peter Ďurík, Karol Felix, Rudolf Fila, Peter Grísa, Ferdinand Hložník, Ján Hoffstädter, Ivan Horyna, Pavel Choma, Jozef Jankovič, Braňo Jánoš, Lýdia Jergušová-Vydarená, Katarína Kissoczy, Alojz Klimo, Marián Komáček, Viera Kraicová, Daniela Krajčová, Daniela Krajčová ml., Milan Krajčo, Rudolf Krivoš, Ivica Krošláková, Ján Kudlička, Milan Lukáč, Róbert Makar, Juraj Meliš, Štefan Mlich, Lida Mlichová, Pavlína S. Morháčová, Jozef Mužila, Milan Paštéka, Viliam Pirchala, Peter Pollág, Vladimír Popovič, Naďa Rappensbergerová-Jankovičová, Pavol Rusko, Dorota Sadovská, Emil Sedlák, Rudolf Sikora, Milan Sokol, Stanislav Stankoci, Alžbeta Štefunková-Szabová, Ján Ťapák, Pavol Tóth, Stanislav Tropp, Marián Velba, Jan Vrtílek, Marko Vrzgula, Karol Weisslechner, Vladislav Zabel, Milina Zimková, Ernest Zmeták.

Návrat hore