OBRAZÁREŇ – Slovenská moderna zo súkromných zbierok

Trvanie výstavy: 21.3.2024 – 23.6.2024

Miesto: Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Kurátorka výstavy: PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Termín vernisáže: 21. marca 2024 o 16.30 hod.

Pojem slovenská moderna, vernejšie – výtvarná moderna Slovenska – evokuje u mnohých divákov a záujemcov o umenie naše najvzácnejšie „rodinné striebro“. Okrem toho, že akvizíciám diel moderny sa od svojho vzniku programovo venovali štátne a regionálne galérie, ich súkromnému zberateľstvu prepadlo viacero zberateľov a nadšencov. Výstava pod názvom OBRAZÁREŇ / Slovenská moderna zo súkromných zbierok prináša do Oravskej galérie v Dolnom Kubíne výber majstrovských diel z niekoľkých súkromných zbierok. Uvádza viaceré známe, publikované, ale aj doteraz menej známe, neznáme i nevystavované diela najvýznamnejších klasikov našej moderny.

Slovenská moderna označuje výtvarnú tvorbu, ktorá v časovom oblúku od začiatku 20. storočia reagovala na západoeurópske avantgardné a modernistické hnutia vývoja umenia a pokúsila sa o ich špecifické prevzatie a spracovanie. „Udomácnenie“ modelu západnej kultúry – t. z. moderny a hnutia avantgárd ako produktov výsostne individualizovanej, industrializovanej spoločnosti – do slovenského prostredia, v tom čase ešte prevažne agrárnej civilizácie, sa nedialo priamočiaro a jednosmerne. Dochádzalo k veľmi zaujímavému domácemu „sfarbeniu“ predobrazov európskej moderny. Na jednej strane bola u nás moderna významným multikultúrnym a multinacionálnym fenoménom, na druhej strane sa stala prostriedkom a výrazom hľadania národnej identity.

Na výstave sú prezentované diela, zväčša maľby od najvýznamnejších predstaviteľov moderny Slovenska od začiatku do polovice 20. storočia (s jedným presahom do 60. rokov). Návštevníci uvidia diela predstaviteľov košickej moderny: jej predchodcu Konštantína Köváriho-Kačmarika, ďalej Antona Jasuscha, Konštantína Bauera a Júliusa Jakobyho, maliarov, ktorí vizualizovali „život a mýtus rodnej zeme“: Martina Benku, Gustáva Mallého, Jana Hálu, Karola Ondreičku, Miloša Alexandra Bazovského, Arnolda Petra Weisza-Kubínčana, Zola Palugyaya, Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu a Imra Weinera-Kráľa, ale aj tých, ktorých zaujalo postavenie človeka vo vtedajšom svete i v historických kataklizmách uplynulého storočia: Edmunda Gwerka, Júliusa Flacheho, Kolomana Sokola, Cypriána Majerníka, Jakuba Bauernfreunda, Andreja Nemeša, Petra Matejku, Jána Mudrocha, Dezidera Millyho a Vincenta Hložníka. Výstava tak predkladá vizuálne pútavý príbeh výtvarného modernizmu, v ktorom slovenskí umelci originálnym spôsobom reagovali nielen na aktuálne výtvarné hnutia v Európe, ale často prinášali aj osobitú správu o svete v ktorom žili.

Katarína Bajcurová

Návrat hore