Supernatural – Ľubomíra Chylová Sekerášová

Trvanie výstavy: 12.10.2023 – 7.1.2024

Miesto: Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka výstavy: Mgr. Jana Babušiaková

Termín vernisáže: 12. októbra 2023 o 16.30 hod.

Maliarka Ľubomíra Chylová Sekerášová, pochádzajúca z Oravy, sa po prvýkrát predstavuje s autorskou výstavou na pôde Oravskej galérie. Jej tvorba je prepojená s rodným regiónom najmä vo viditeľnej podobe – ide o oravskú prírodu. Je nielen kulisou, ale živým aktérom obrazu, divokým, nespútaným elementom, ktorý tvorí opozíciu voči ľudskému elementu. Oravu v sebe nesie i v podvedomom svete a spomienkach z detstva, z ktorých prirodzene prichádza impulz, okolo ktorého vznikajú mnohé jej diela. Zároveň vychádza z obrazového okruhu súčasného človeka: zo svetovej popkultúry, z vplyvu vizuality a myšlienkového sveta romantizmu, náboženstiev a spirituálnych symbolov.
Z jazyka žánrových filmov či seriálov čerpá Sekerášová schopnosť vytvorenia napätia. Odraz filmového jazyka predovšetkým režiséra Davida Lyncha možno hľadať v znepokojivých odchýlkach od normálu, alebo len ich možnou prítomnosťou. Aj preto v jej dielach dominuje supernaturálny – nadprirodzený pocit.
Jej autorský program pracuje s mnohovrstevnou osobnou symbolikou. Zameriava sa na hlbší, metafyzický rámec prežívania a vyrovnávanie sa s potenciálom psychických zranení a vlastnej odvrátenej stránky. Apeluje na citlivosť voči drobným odchýlkam našej mysle i reality samotnej – neviditeľným, len pociťovaným, ktoré sa vymykajú racionalite.

Je poučená realistickou historickou maľbou, vie byť precíznou kresliarkou v drobných ťahoch perokresby a ceruzy, často ale siaha po uvoľnenejšom rukopise, ktorý podčiarkuje spontánnosť spracovaných námetov. Energickými ťahmi a šrafúrou dokáže vytvoriť napätie medzi zložkami obrazu a pre tieto vlastnosti kresbu uhlíkom prenáša z papiera na viac trvácne plátno.

Je to práve uhoľ, ktorý sa podieľa na gradácii výstavného projektu v Malej výstavnej sieni Oravskej galérie. Zuhoľnatelé drievko je pozostatkom spaľujúceho ohňa, rovnako ako popol. Devastáciu ohňom možno čítať ako katastrofu, očisťujúci rituál, spirituálnu energiu ale aj (dnes toľko skloňovanú) traumu, ktorá bola ošetrená bolestným procesom (znovu)zrodenia.

Súčasťou vernisáže bude uvedenie odbornej publikácie Ľubomíra Chylová Sekerášová SUPERNATURAL. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Návrat hore