Podujatia pre školy – archív

Vymaľuj sa

Výtvarný workshop tematicky zameraný na prácu s portrétom a krajinomaľbou.

Termín 21. máj 2024

Účinkujúci Jozef Matuška, Žofia Mäsiarová

Dotkni sa

Výtvarný workshop tematicky zameraný na figúru a figurálnu kompozíciu.

Termín 26. marec 2024

Účinkujúci Jozef Matuška, Žofia Mäsiarová

Týždeň slovenských knižníc

V rámci Týždňa slovenských knižníc 2024 sa študenti dozvedeli viac o nových knihách vo fonde špeciálnej knižnice Oravskej galérie, službách, ktoré knižnica ponúka i o možnostiach vyhľadávania elektronických informačných zdrojov z pohodlia domova.

Termín 6. marec 2024

V priamom prenose:  Marek Ormandík

Deň v znamení výstavy Druhý breh ponúkol autorsky a kurátorsky komentované prehliadky študentom i verejnosti, ako aj kreatívnu hudobno-maliarsku performance Mareka Ormandíka a Oskara Rózsu.

Termín 27. február 2024

Účinkujúci Marek Ormandík, Oskar Rózsa, Ľudovít Petránsky

HĽADANIE IDENTITY

Edukačné podujatia k aktuálnym výstavám a stálym expozíciám 

Celoročný projekt zameraný na prípravu a realizáciu série vzdelávacích aktivít. Názov projektu charakterizuje nosnú obsahovú líniu série podujatí, ktorej sa dotýkajú, a to uvedomenie si vlastnej identity – národnej, kultúrnej, rodovej, osobnej. Zámerom projektu je sprostredkovať študentom osobné stretnutie so živým umením cez umelcov. Cieľom je ponúknuť mladému návštevníkovi galérie odborne a dramaturgicky vystavaný program so sériou aktivít zameraných na lepšiu orientáciu vo výtvarnom umení, s dôrazom na pochopenie jeho základných foriem, slohového a štýlového vývoja, ale najmä na lepšie porozumenie súčasného umenia a jeho aktuálnych tendencií.

  • jednotlivé workshopy
  • vzdelávacie aktivity
  • animačno – kreatívne dielne

Termín január – december 2024

Projekty podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektov.

Fond na podporu umenia

Návrat hore