Bývalý raj – Klára Bočkayová

Trvanie výstavy: 21.3.2024 – 23.6.2024

Miesto: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka: Mgr. Daniela Čarná, PhD.

Termín vernisáže: 21. marca 2024 o 16.30 hod.

Tvorba Kláry Bočkayovej (rod. Omiliakovej) je neoddeliteľnou súčasťou česko-slovenskej, neoficiálnej, výtvarnej scény, vďaka osobitej hravo-poetickej interpretácii ľudovej kultúry. Využíva nájdené, podľa predtlačených predlôh vyšívané textílie – tzv. kuchárky. Tieto ready-mades však autorka neskúma z estetického či etnografického hľadiska. Slúžia jej ako materiál na komentovanie a pretlmočenie autorských ideí, vychádzajúcich z dadaizmu, pop artu a odkazu Marcela Duchampa, ktorý predmet bežného použitia zmenou kontextu povýšil na umelecký artefakt.

Vyšívanie „kuchárok“ patrilo v prvej polovici 20. storočia do kategórie bežných ženských prác a aj dnes výšivku ako stratégiu tvorby využívajú predovšetkým výtvarníčky (Daniela Krajčová, Ivana Šáteková a i.). Kuchárky zobrazujú žánrové scény z rodinného života, mravoučné, ľúbostné či vlastenecké, a často aj náboženské motívy s textovými posolstvami. Autorka ich poznala z domácností svojich príbuzných, no ako vizuálny materiál ju zaujali až na základe dedičstva kolekcie kuchárok po susede. Neskôr ich programovo vyhľadávala a získavala na blších trhoch (kde sprostredkovateľskú úlohu zohral „zberateľ“, kolega výtvarník Otis Laubert).

Klára Bočkayová pracuje s viacerými ťažiskovými námetmi, frotážou ich prenáša na textil, ktorý následne aplikuje na plátno. V polovici 80. rokov začína využívať autorskú techniku spojenú s následnou manipuláciou a fázovaním motívu, jeho fragmentarizáciou, posúvaním, prekrývaním, opakovaním, znejasňovaním a premenou pôvodne kompozične jednoduchých námetov. Od statického obrazu smeruje k dynamickému výrazu umocnenému gestickými, temperamentnými maliarskymi zásahmi, posúvajúc realistický námet do abstraktnej roviny. Pohráva sa s prelínaním tradičných kategórií vysokého a nízkeho. Využíva transparentnosť materiálov a prekrývanie vrstiev i významov. Namiesto stereotypov ponúka interpretačne živý dialóg, ktorý sa nevyčerpal ani počas piatich desaťročí jej aktívneho pôsobenia na scéne. Do dialógu s vizuálnym zážitkom vstupuje aj literárny, ako to dokazujú aj jednotlivé názvy jej diel.

Daniela Čarná

Klára Bočkayová (*27. mája 1948, Martin)

Klára Bočkayová rod. Omiliaková vyrastala v Dolnom Kubíne. Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Rudolfa Filu (1963 – 1967) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Petra Matejku (1967 – 1973). V rokoch 1995 až 2005 pedagogicky pôsobila na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Vystavuje od roku 1978, prvú samostatnú výstavu mala v roku 1980. Jej tvorba je zastúpená v ťažiskových zbierkotvorných galériách a súkromných zbierkach (Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Považská galéria umenia, Nitrianska galéria, Galéria umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch a i.). Zúčastňovala sa na aktivitách a formovaní tzv. neoficiálnej scény pred r. 1989, od r. 1992 je členkou združenia A-R. Žije a tvorí v Stupave.

Návrat hore