Plátennícky dom Štefanov nad Oravou

Objekt plátenníckeho domu, tradične miestnymi nazývaný Tholtovská kúria, sa nachádza pri hlavnej ulici smerujúcej cez Dolný Štefanov. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a je jedným z posledných zachovaných dokladov plátenníckych kúrií v regióne. Budova je jednopodlažná, podpivničená stavba na pôdoryse v tvare písmena „L“. Čelná uličná fasáda je obohatená o centrálny vstupný rizalit, ktorý je v mieste podkrovia prevýšený do manzardového priestoru, kde bola skladovacia komora. Výzdoba budovy sa koncentruje na hlavnú uličnú fasádu a je príkladom repertoáru výzdoby plátenníckych kúrií v priestore Hornooravskej kotliny. Budova je datovaná štukovým letopočtom na fasáde do roku 1818.
Návrat hore