Slanický ostrov umenia Námestovo

Slanický ostrov umenia

Okružné vyhliadkové plavby loďou OG SLANICA
Slanická Osada / oproti Hotelu Slanica (prístav č. 2), Námestovo – Oravská priehrada

Tel.- kapitán: +421 905 915 108
E-mail: lodslanica@gmail.com

Otváracie hodiny:
od 1. 5. do 6. 10. 2024, denne

Plavby z prístavu č. 2, Slanická Osada:
o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30 hod. / od 1.9. posledná plavba o 15.00 hod. (zmena vyhradená OG)

Cenník vstupného 

GPS súradnice: N49°24’0.33″; E19°30’50.12″

Sprievodca po Slanickom ostrove umenia

qr code

Použite QR kod alebo tento link pre stiahnutie Android aplikácie

Obec Slanica a vznik ostrova

Bývalá dedina Slanica sa spomínala v písomných prameňoch už v 16. storočí. Postupom času sa z nej stala významná a pomerne prosperujúca plátennícka dedina, z ktorej pochádzalo viacero osobností slovenského kultúrneho a spoločenského života. Za všetkých spomenieme Antona Bernoláka, ktorého socha je umiestnená na ostrove. V roku 1953 bola dokončená Oravská priehrada. Plány na jej výstavbu sa datujú už do 19. storočia, realizácia sa začala až počas 2. svetovej vojny. Priehrada zatopila veľkú časť Hornooravskej kotliny spolu s dedinami Ústie, Slanica, Oravské Hámre, Osada a Ľavkovo, ktoré bolo osadou Dolného Štefanova. Nad Slanicou sa na prirodzenej terénnej vyvýšenine nachádzal kostol Povýšenia sv. Kríža spolu s cintorínom, kalváriou a hrobkou rodiny Klinovských. Po zdvihnutí vodnej hladiny sa tieto časti chotára obce stali súčasťou novovzniknutého ostrova. Ostrov sa neskôr dostal do správy Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a dostal svoj súčasný názov Slanický ostrov umenia.

Slanická osada prístav

Objekt kostola Povýšenia sv. Kríža

Sanktusník kostola Slanica

Kostol Povýšenia sv. Kríža bol postavený v Slanici v rokoch 1766 až 1769 ako baroková stavba. V tom čase mal kostol jednu, na miestne oravské pomery, monumentálnu loď, ku ktorej bola pristavaná sakristia. Z tejto fázy sa zachovala lucerna nad kostolnou loďou ako aj štuková výzdoba klenby lode. Neskôr, pred polovicou 19. storočia, bol kostol v klasicistickom slohu rozšírený o bočnú Gallasovskú kaplnku a vzniklo aj súčasné veľkolepé dvojvežové priečelie s arkádou. Kostol bol vymaľovaný a zaplnený mobiliárom, ktorému dominovali tri oltáre v lodi kostola a jeden menší oltár v bočnej kaplnke zvanej aj zámočnícka. V rozšírenej časti kostola vznikli dve krypty, v ktorých boli pochovaní členovia významných plátenníckych rodov Gallas a Bernolák.

Návrat hore