Súmrak úsvitu - Kristína Mésároš

Trvanie výstavy: 12.10.2023 – 7.1.2024

Miesto: Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Veľká výstavná sieň

Kurátorka výstavy: Mgr. Jana Babušiaková

Termín vernisáže: 12. októbra 2023 o 16.30 hod.

V Oravskej galérii predstaví svoje diela maliarka Kristína Mésároš, ktorá na scénu vstúpila v prvej dekáde 21. storočia a svoju tvorbu úspešne prezentuje doma i v zahraničí. Návštevníkom a návštevníčkam galérie v Dolnom Kubíne predstaví prierez svojou tvorbou. V rámci mnohých smerov
a tendencií, súvisiacich napríklad s otázkami pamäte, identity alebo spoločensko-kritických prúdov si Mésároš nachádza vlastnú, veľmi jedinečnú cestu. Formovanie jej autorského programu je silno poznačené cestovateľskou skúsenosťou a dotykom “iného” v exotických krajinách. Stretla sa s nimi
v časoch, kedy takéto spoznávanie nepatrilo medzi bežnú výbavu začínajúcich umelcov a vzhľadom na menej dostupné neustále služby internetu a sociálnych sietí bolo aj oveľa väčším odtrhnutím sa od všednosti a predvídateľnosti prostredia domova. Do malieb nevkladá primárne svoje spomienky a zážitky z týchto destinácií, ale akýsi vizuálny kód, vďaka ktorému s divákom nadväzuje komunikáciu na všeobecne zrozumiteľnej úrovni. Tento kód v priebehu rokov variuje a inovuje, prináša do neho nové prvky a vytvára tak akýsi vlastný symbolický jazyk, ktorý vstupuje do divokej i kultivovanej krajiny. Prvky reality a symbolizmu sa v jej maľbách prepájajú a vytvárajú zvláštnu formu takmer filmovej dramatickosti a poetiky, ktoré mnohým môžu evokovať magický realizmus. Tento dojem podčiarkuje autorkina práca s farbou a lazúrami, ktorá jej plátnam dodáva imaginatívnu silu.

Kristínu Mésároš možno skrze tieto prvky charakterizovať ako hľadačku významov, nielen v obrazoch, ale i v živote, pretože oba sa u nej neoddeliteľne prepájajú. Intuitívne hľadá podnety v prírode, najmä v známom okolí vodných tokov a v už spomínaných exotických krajinách a prepája ich s vlastnými pocitmi, ktoré korešpondujú s jej vlastnou introspekciou životných ciest. Životné hľadanie, či už zmyslu alebo spôsobu ako ho správne prežiť sprevádza diváka*čku skrze všetky jej rôznorodé série. Hoci vychádza výhradne z osobného pohľadu ženy so všetkými rolami, ktoré k tejto identite môžu patriť, posolstvo jej obrazov si zachováva veľmi univerzálny charakter – každý z nás totiž v nejakej forme prežíva zraniteľnosť, zlyhanie, stratu či zviazanosť. 

Mésároš zas a znova vstupuje na neznáme územia, vyrovnáva sa s inakosťou, ktoré môžeme nájsť i za rohom nášho stredoeurópskeho susedstva. Známe poľovnícke posedy či chatky sa tak v jej prácach menia na nepreniknuteľné observatóriá, z ktorých sme sledovaní, sami však dovnútra nevidíme. Neoddeliteľnou súčasťou tohto hľadania “vonku” je návrat domov, ktorý v tvorbe Kristíny Mésároš predstavujú spomienky na známe miesta detstva, zákutia urbanizovaných priestorov, záhradné sedačky a nástenné mozaiky. Aj tie však u nej nezostávajú v dokumentačnej rovine konkrétneho miesta, ale takmer surrealisticky morfujú a prechádzajú na iné časti obrazu, na rastliny či nečakané objekty.

Návrat hore