Úvahy, nálady a zručnosti – Rudolf Suran

Trvanie výstavy: 29.2. 2024 – 9.6.2024

Miesto: Oravská galéria Dolný Kubín, Župný dom, Koridor

Kurátor: Mgr. Michal Čajka, PhD.

Mladý začínajúci oravský výtvarný umelec Rudolf Suran sa vo svojej tvorbe venuje niekoľkým základným motivickým okruhom, ktorým nachádza vhodné výtvarné vyjadrenie. Prvou, pomerne rozľahlou, je skupina grafík, ktorá prirodzene vyplýva z jeho školenia a kvalifikácie. Druhou skupinou diel sú akvarely reflektujúce atmosféru meniacej sa oravskej krajiny. Kolekcia húb, na ktorej Suran pracuje, je ukážkou remeselných kvalít a zručností. Poslednou skupinou, ktorá však na výstave nedostala priestor, sú komiksové ilustrácie, ktorým sa venuje od školských čias.

Úvahy

Suranove umelecké grafiky reprezentujú intelektuálne náročnejšiu časť tvorby. Námetovo ich môžeme rozdeliť do niekoľkých okruhov, ktoré sú reflexiami aktuálnych úvah a z nich prameniacich emócií, ktoré umelec prežíval. Odzrkadľujú životné skúsenosti a udalosti, mentálne stavy a napätia, ktoré sú vyjadrené buď akcentovaním expresívnych figúr, čiar a ďalších prvkov na obrazovej ploche, alebo na druhej strane, upokojením výrazového aparátu, pokojnejšou kompozíciou. Niekedy necháva umelec priestor pre štylizovanú popisnosť, inokedy nechá voľný priechod abstrahovaniu predmetového zobrazenia. Farebné grafické listy vznikli kombinovanou technikou akvatinty a leptu, ojedinele aj suchej ihly, pričom sú tlačené z 1 – 2 matríc. Sú svedectvom snahy autora dať výtvarný poriadok nepokoju, ktorý sa v jeho mladej osobnosti, celkom prirodzene, nachádza.

Nálady

Na pohľad odlišná kategória umeleckej tvorby Rudolfa Surana, sú jeho krajiny vytvorené technikou akvarelu. Úprimne vyplývajú z jeho empatického vzťahu k prírode. Sú dôsledkom jeho pozorovacieho talentu, citlivej vnímavosti a zmyslu pre zachytenie atmosféry. Práve senzitívnosť, snaha o uchopenie nálady, logicky vyústila do výberu tejto pomerne náročnej výtvarnej techniky. Suran krajinu navštevuje, spoznáva nové scenérie, vyhodnocuje ich a následne, pokiaľ spĺňajú stanovené kritériá, ich zachytáva na papier. Diela sú maľované spontánne alla prima priamo v plenéri. Sú pozvánkou pre diváka, aby sa s ním opätovne prechádzal po tých miestach, ktorých kvality ho zaujali do tej miery, že o nich poskytuje svedectvo.

Zručnosti

Kolekciu húb vytvoril Suran technikou akvarelu. Jeho záujem o prírodu, konkrétne o svet húb, ho priviedol k ilustrovaniu imaginárnej hubárskej encyklopédie. Samotné huby ako skúsený hubár najprv v prírode objaví, naaranžuje ich do tej správnej polohy, tvary a línie predkreslí ceruzou a následne maľuje akvarelom. O výsledku jeho zručností svedčia nielen samotné diela, ktoré sú na výstave predstavené, ale aj medzinárodné ocenenie, ktoré Suran získal.

Rudolf Suran je na začiatku svojej umeleckej kariéry. Kvalitné školenie, ktoré nadobudol na bratislavskej VŠVU, objektívne zručnosti, ktorými disponuje a citlivé vnímavé oko, analytická myseľ a vôbec chuť tvoriť, ho predurčujú k tomu, aby svoje schopnosti úspešne ďalej rozvíjal a formoval si vlastný výtvarný program.

Rudolf Suran (*25. apríl 1996, Trstená)

Absolvoval štúdium propagačnej grafiky na Spojenej škole v Nižnej (2011 – 2015). Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, najskôr v rámci bakalárskeho štúdia v Ateliéri ilustrácie a grafiky profesora Dušana Kállaya (2015 – 2019) a neskôr v rámci magisterského štúdia v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky profesora Vojtecha Kolenčíka (2019 – 2021). V roku 2021 získal čestné uznanie na súťaži Ex libris v bulharskej Varne. V roku 2022 postúpil s dielom Rozdiely medzi Amanitas do finále súťaže v botanickej ilustrácii, ktorú zorganizovalo Národné prírodovedné múzeum v Madride pod názvom ILLUSTRACIENCIA 9. V roku 2023 vystavoval v Tatranskej galérii v Poprade. Žije a tvorí v Námestove na Orave.

Návrat hore